என்னுயிரே என்னுயிரே

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துஸ்ரீனிவாஸ் & சுஜாதா மோகன்ஏ.ஆர்.ரகுமான்உயிரே

Ennuyire Ennuyire Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : என்னுயிரே என்னுயிரே என் ஆருயிரே…
என்னுயிரே என்னுயிரே என் ஓருயிரே…

BGM

ஆண் : கண்கள் தாண்டி போகாதே என் ஆருயிரே…
என் ஓருயிரே…
ஒரு காதலிலே மொத்தம் ஏழு நிலை…
இது எந்த நிலை என்று தோன்றவில்லை…
என் ஆறறிவில் ரெண்டு காணவில்லை…
என் ஆருயிரே…
என் ஓருயிரே…

ஆண் : வந்து சேர்ந்து விடு…
என்னை சேர விடு…
இல்லை சாக விடு…

பெண் : சூரியன் சந்திரன் வீழ்ந்தழிந்து போய் விடினும்…
நம் காதலிலே வரும் ஜோதியிலே…
இந்த பூமியிலே ஒளி கூட்டிடுவோம்…
காதலர் கண்களே சந்திரன் சூரியன் ஆகாதோ…

ஆண் : கைகள் நான்கும் தீண்டும் முன்னே…
கண்கள் நான்கும் தீண்டிடுமே…
மோகம் கொஞ்சம் முளைவிடுமே…
கண் பார்வை முதல் நிலையே…

ஆண் : ஆருயிரே என்னுயிரே…
உள்ளம் கொண்டது ஓர் மயக்கம்…
என்னுயிரே காதலில்…
இரண்டாம் நிலைதான் பால் மயக்கம்…

ஆண் : மெய் தீண்டும் நேசம் தொடங்கியதோ…
இது காதலின் மூன்றாம் படி நிலையோ…
என் உடல் வழி அமிர்தம் வழிகிறதோ…
என் உயிர் மட்டும் புது வித வழி கண்டதோ…

BGM

ஆண் : என்னுயிரே என்னுயிரே…
உன்னை கொஞ்சம் தீண்டுவேன்…
ஏழ்வகை காதலை எப்போதிங்கே தாண்டுவேன்…

ஆண் : இதில் நான்காம் நிலையை அறிந்துவிட்டேன்…
என் நருமலரே உன்னை தொழுதுவிட்டேன்…
என் சுய நிலை என்பதை இழந்துவிட்டேன்…
அந்த சூரியன் எழும் திசை மறந்துவிட்டேன்…

BGM

ஆண் : கண்கள் தாண்டி போகாதே என் ஆருயிரே…
என் ஓருயிரே…
ஒரு காதலிலே மொத்தம் ஏழு நிலை…
நாம் இது வரை கண்டது நான்கு நிலை…
இனி என்ன நிலை என்று தோன்றவில்லை…
என் ஆருயிரே…

BGM

ஆண் : என் உடல் பொருள் தந்தேன் சரண் புகுந்தேன்…
என் உயிரை உனக்குள் ஊற்றிவிட்டேன்…
இதுதான் காதலின் ஐந்து நிலை…
நான் உன் கையில் நீா்த்திவலை…

ஆண் : என் உடல் பொருள் தந்தேன் சரண் புகுந்தேன்…
என் உயிரை உனக்குள் ஊற்றிவிட்டேன்…
இதுதான் காதலின் ஐந்து நிலை…
நான் உன் கையில் நீா்த்திவலை…

ஆண் : ஒரு மோகத்தினால் வரும் பித்து நிலை…
இது மோசமில்லை ஒரு முக்தி நிலை…

BGM

ஆண் : ஒரு மோகத்தினால் வரும் பித்து நிலை…
இது மோசமில்லை ஒரு முக்தி நிலை…
நம் காதலிலே இது ஆறு நிலை…

BGM

ஆண் : என்னுயிரே என்னுயிரே என் ஆருயிரே…
என்னுயிரே என்னுயிரே என் ஓருயிரே…

BGM

பெண் : சூரியன் சந்திரன் வீழ்ந்தழிந்து போய் விடினும்…
நம் காதலிலே வரும் ஜோதியிலே…
இந்த பூமியிலே ஒளி கூட்டிடுவோம்…
காதலர் கண்களே சந்திரன் சூரியன் ஆகாதோ…


Notes : Ennuyire Ennuyire Song Lyrics in Tamil. This Song from Uyire (1998). Song Lyrics penned by Vairamuthu. என்னுயிரே என்னுயிரே பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top