எஞ்சாய் எஞ்சாமி

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்ஆல்பம்
அறிவுஅறிவு & தீசந்தோஷ் நாராயணன்ஆல்பம்

Enjoy Enjaami Song Lyrics in Tamil


—BGM—

பெண் : குக்கூ குக்கூ…
தாத்தா தாத்தா களவெட்டி…
குக்கூ குக்கூ…
பொந்துல யாரு மீன்கொத்தி…

பெண் : குக்கூ குக்கூ…
தண்ணியில் ஓடும் தவளக்கி…
குக்கூ குக்கூ…
கம்பளி பூச்சி தங்கச்சி…

பெண் : அள்ளி மலர்க்கொடி அங்கதமே…
ஒட்டரே ஒட்டரே சந்தனமே…
முல்லை மலர்க்கொடி முத்தாரமே…
எங்கூரு எங்கூரு குத்தாலமே…

ஆண் : சுருக்கு பையம்மா…
வெத்தலை மட்டையம்மா…
சொமந்த கையம்மா…
மத்தளம் கோட்டுயம்மா…

ஆண் : தாயம்மா தாயம்மா…
என்ன பண்ண மாயம்மா…
வள்ளியம்மா பேராண்டி…
சங்கதியை கூறேண்டி…
கண்ணாடியே காணோடி…
இந்தர்ரா பேராண்டி…

ஆண் & பெண் : அன்னைக்கிளி அன்னைக்கிளி…
அடி ஆலமரக்கிளை வண்ணக்கிளி…
நல்லபடி வாழச்சொல்லி…
இந்த மண்ணை கொடுத்தானே பூர்வகுடி…

ஆண் & பெண் : கம்மங்கரை காணியெல்லாம்…
பாடி திரிஞ்சானே ஆத்திச்சூடி…
நாய் நரி பூனைக்கெல்லாம்…
இந்த ஏரிகுளம் கூட சொந்தமடி…

ஆண் & பெண் : எஞ்சாய் எஞ்சாமி…
வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாகி…
அம்மா ஏ அம்பாரி…
இந்தா இந்தா மும்மாரி…

ஆண் & பெண் : எஞ்சாய் எஞ்சாமி…
வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாகி…
அம்மா ஏ அம்பாரி…
இந்தா இந்தா மும்மாரி…

பெண் : குக்கூ குக்கூ…
முட்டைய போடும் கோழிக்கு…
குக்கூ குக்கூ…
ஒப்பனை யாரு மயிலுக்கு…

பெண் : குக்கூ குக்கூ…
பச்சையை பூசும் பாசிக்கு…
குக்கூ குக்கூ…
குச்சிய அடுக்குன கூட்டுக்கு…

ஆண் : பாடுபட்ட மக்கா…
வரப்பு மேட்டுக்காரா…
வேர்வத்தண்ணி சொக்கா…
மினுக்கும் நாட்டுக்காரா…

ஆண் : ஆக்காட்டி கருப்பட்டி…
ஊதங்கொழு மண்ணுச்சட்டி…
ஆத்தோரம் கூடுகட்டி…
ஆரம்பிச்ச நாகரீகம்…

ஆண் : ஜன் ஜனே ஜனக்கு ஜனே மக்களே…
உப்புக்கு சப்பு கொட்டி…
முட்டைக்குள்ள சத்துக்கொட்டு…
அடக்கி ரத்தங்கொட்டு…
கிட்டிப்புள்ளு வெட்டு வெட்டு…

பெண் : நான் அஞ்சு மரம் வளர்த்தேன்…
அழகான தோட்டம் வச்சேன்…
தோட்டம் செழிச்சாலும்…
என் தொண்டை நனையலேயே…

பெண் : என் கடலே கரையே…
வனமே சனமே…
நிலமே குளமே…
இடமே தடமே…

ஆண் & பெண் : எஞ்சாய் எஞ்சாமி…
வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாகி…
அம்மா ஏ அம்பாரி…
இந்தா இந்தா மும்மாரி…

ஆண் & பெண் : எஞ்சாய் எஞ்சாமி…
வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாகி…
அம்மா ஏ அம்பாரி…
இந்தா இந்தா மும்மாரி…

—BGM—

பெண் : பாட்டன் பூட்டன் காத்த பூமி…
ஆட்டம் போட்டு காட்டும் சாமி…
ராட்டினந்தா சுத்தி வந்தா…
சேவ கூவுச்சு…

பெண் : அது போட்டு வச்ச எச்சம்தானே…
காடா மாறுச்சு…
நம்ம நாடா மாறுச்சு…
இந்த வீடா மாறுச்சு…

பெண் : என்ன கொரை என்ன கொரை…
என் சீனி கரும்புக்கு என்ன கொரை…
என்ன கொரை என்ன கொரை…
என் செல்ல பேராண்டிக்கு என்ன கொரை…

பெண் : பந்தலுல பாவக்கா…
பந்தலுல பாவக்கா…
வெதகள்ளு விட்டுருக்கு…
அது வெதகள்ளு விட்டுருக்கு…
அப்பன் ஆத்தா விட்டதுங்க…
அப்பன் ஆத்தா விட்டதுங்க…

—BGM—

ஆண் & பெண் : எஞ்சாய் எஞ்சாமி…
வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாகி…
அம்மா ஏ அம்பாரி…
இந்தா இந்தா மும்மாரி…

ஆண் & பெண் : எஞ்சாய் எஞ்சாமி…
வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாகி…
அம்மா ஏ அம்பாரி…
இந்தா இந்தா மும்மாரி…

ஆண் & பெண் : எஞ்சாய் எஞ்சாமி…
வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாகி…
அம்மா ஏ அம்பாரி…
இந்தா இந்தா மும்மாரி…

ஆண் & பெண் : எஞ்சாய் எஞ்சாமி…
வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாகி…
அம்மா ஏ அம்பாரி…
இந்தா இந்தா மும்மாரி…

பெண் : என் கடலே கரையே…
வனமே சனமே…
நிலமே குளமே…
இடமே தடமே…

பெண் : குக்கூ குக்கூ…

—BGM—


Notes : Enjoy Enjaami Song Lyrics in Tamil. This Song from Album (2021). Song Lyrics penned by Arivu. எஞ்சாய் எஞ்சாமி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top