என் மன்னவா

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துஸ்ரீனிவாஸ் & அதிதி பால்ஏ.ஆர்.ரகுமான்லிங்கா

En Mannavva Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : ஓ… என் மன்னவா என் மன்னவா…
என்னவிட அழகி உண்டு…
ஆனால் உன்னைவிட உன்னைவிட…
தலைவன் இல்லை… ஆமாம்…
தலைவன் இல்லை… ஓய்…

பெண் : சின்னச் சின்ன நட்சத்திரம்…
பறிக்க வந்தாய்…
இந்த வெண்ணிலவை…
வெண்ணெய் பூசி விழுங்கிவிட்டாய்…

பெண் : சின்னச் சின்ன நட்சத்திரம்…
பறிக்க வந்தாய்…
இந்த வெண்ணிலவை…
வெண்ணெய் பூசி விழுங்கிவிட்டாய்…

பெண் : அதிவீரா உயிரை…
உயிரால் தொடுவீரா… ஹோய்…
உன் கண்களும்…
உன் கண்களும் பூ தேடுதே…
உன் கைகளோ…
உன் கைகளோ வேர் தேடுதே…

ஆண் : சின்னச் சின்ன நட்சத்திரம்…
பறிக்க வந்தேன்…
இந்த வெண்ணிலவை வெண்ணெய்…
பூசி விழுங்கிவிட்டேன்

பெண் : அதிவீரா உயிரை…
உயிரால் தொடுவீரா… ஹோய்…
அதிவீரா உயிரை…
உயிரால் தொடுவீரா…

BGM

பெண் : நூறு யானைகளின் தந்தம்கொண்டு…
ஒரு கவசம் மார்பில் அணிந்தாய்…
கலசம் கொண்டு அந்தக் கவசம் உடைத்து…
உன் மார்பில் நான் புகுந்தேனே…

ஆண் : தென்னாட்டுப் பூவே…
தேனாழித் தீவே…
பால் அன்னம் நீதான்…
பசிக்காரன் நான்தான்…

ஆண் : மோகக் குடமே…
முத்து வடமே…
உந்தன் கச்சை மாங்கனி…
பந்தி வை ராணி…

பெண் : ஹோய்… சின்னச் சின்ன நட்சத்திரம்…
பறிக்க வந்தாய்…
இந்த வெண்ணிலவை…
வெண்ணெய் பூசி விழுங்கிவிட்டாய்…

பெண் : அதிவீரா உயிரை…
உயிரால் தொடுவீரா…

BGM

ஆண் : வெயில் பாராத வெள்ளை பூக்களை…
கையில் தருவாய் கண்ணே…
ஏழு தேசங்களை வென்ற மன்னன்…
உன் கால் சுண்டுவிரல் கேட்டேனே…

பெண் : சிற்றின்பம் தாண்டி…
பேரின்பம் கொள்வோம்…
உயிர் தீண்டியே நாம்…
உடல் தாண்டிப் போவோம்…

பெண் : ஞான அழகே மோன வடிவே…
என்னைக் கூடல்கொள்ள வா…
கொற்றவை மைந்தா…

ஆண் : சின்னச் சின்ன நட்சத்திரம்…
பறிக்க வந்தேன்…
இந்த வெண்ணிலவை…
வெண்ணெய் பூசி விழுங்கிவிட்டேன்…

பெண் : ஹோய்… சின்னச் சின்ன நட்சத்திரம்…
பறிக்க வந்தாய்…
இந்த வெண்ணிலவை…
வெண்ணெய் பூசி விழுங்கிவிட்டாய்…

பெண் : அதிவீரா உயிரை…
உயிரால் தொடுவீரா…
அதிவீரா உயிரை…
உயிரால் தொடுவீரா…


Notes : En Mannavva Song Lyrics in Tamil. This Song from Lingaa (2014). Song Lyrics penned by Vairamuthu. என் மன்னவா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top