ஈச்சி எலுமிச்சி

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துபி. அருந்ததி & கிருஷ்ண ராஜ்ஏ.ஆர்.ரகுமான்தாஜ் மஹால்

Eetchi Elumichi Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : மாயே மாயே யோ…
மாயே மாயே யோ…
மாயே மாயே யோ…
மாயே மாயே யோ…

BGM

பெண் : மாயோ மாயோ மாயோ யோ யோ…
மாயோ மாயோ மாயோ யோ யோ…
மாயோ மாயோ மாயோ யோ யோ…
மாயோ மாயோ யோ யோ…

BGM

ஆண் : ஈச்சி எலுமிச்சி…
ஏடி கருவாச்சி…
ஈச்சி எலுமிச்சி…
ஏடி கருவாச்சி…

ஆண் : தண்ணிக்குள்ள பாத்தவளும் நீதான் பேச்சி…
கத்தி ரெண்டு வெச்சிருக்கும் கண்ணே சாட்சி…

ஆண் : ஈச்சி எலுமிச்சி…
ஏடி கருவாச்சி…

ஆண் : தண்ணிக்குள்ள பாத்தவளும் நீதான் பேச்சி…
கத்தி ரெண்டு வெச்சிருக்கும் கண்ணே சாட்சி…

ஆண் : ஈச்சி எலுமிச்சி…
ஏடி கருவாச்சி…

BGM

பெண் : மய மாயோ மய மாயோ யோ…
மய மாயோ மய மாயோ யோ…
மய மாயோ மய மாயோ யோ…
மய மாயோ மய மாயோ யோ…

பெண் : மாயோ… ஓஒ ஓஒ ஓஒ ஓஒ…
மாயோ…ஓஒ ஓஒ ஓஒ ஓஒ…

பெண் : ஆகாயம் பூவாளி அதுபாட்டுக்கு ஒழுக…
துளிக துளிக விழுதே…

ஆண் : சிறுதண்ணி தோளோடும் மாறோடும் விழுந்து…
தொடாத எடமும் தொடுதே…

ஆண் : ஒத்த மழத்துளி பாத்த எடம்…
பித்துக்குளி இவன் பாக்கலையே…

பெண் : பூத்தும் அரும்பு பூக்கலையே…
தொட்ட கடன் இன்னும் தீக்கலையே…

ஆண் : மச்ச கன்னி ஒன்ன காங்கலையே…
ஒத்த கண்ணு மட்டும் தூங்கலையே…

பெண் : பாட்டு சத்தம் கேக்கலையே…
அந்தி பகல் ஏதும் பாக்கலையே…

ஆண் : மஞ்ச கிழங்கே ஒன்ன பாத்துப்புட்டேன்…
மனசுக்குள்ள போட்டு பூட்டிக்கிட்டேன்…

பெண் : நெஞ்சு குழிகுள்ள வேர்த்துப்புட்டேன்…
கண்ணுக்குள்ள ஒன்ன மாட்டிக்கிட்டேன்…

ஆண் : ஈச்சி எலுமிச்சி…
ஏடி கருவாச்சி…

பெண் : தொழுவோடு சேராத பொலிகாள கூட…
கொடைய பாத்து மெரளும்…

ஆண் : கொடகண்டு மெரளாத கோடாளி காள…
தாவணி பாத்து மெரளும்…

ஆண் : பாசி மணி ரெண்டு கோக்கயில…
பாவி மனசயும் கோத்தவளே…
நீந்திக் கெடந்த தண்ணிக்குள்ள…
நெஞ்சில் தீய வச்சு போனவளே…

BGM

ஆண் : தத்தி நடக்குற வாத்துக்கூட்டம்…
தண்ணிக்குள்ள முட்ட போடுமடி…
வாத்து முட்டைய போல உதட்டில்…
வந்த சொல்லு நெஞ்சில் முங்குதடி…

BGM

ஆண் : கையில் கைய வச்சு அழுத்திக்கடி…
கண்ணில் கண்ண வச்சு கலந்துக்கடி…
நெஞ்சில் நெஞ்ச வச்சு படுத்துக்கடி…
நேரம் வந்தா என்ன உடுத்திக்கடி…

ஆண் : ஈச்சி எலுமிச்சி…
ஏடி கருவாச்சி…

ஆண் : தண்ணிக்குள்ள பாத்தவளும் நீதான் பேச்சி…
கத்தி ரெண்டு வெச்சிருக்கும் கண்ணே சாட்சி…

ஆண் : ஈச்சி எலுமிச்சி…
ஏடி கருவாச்சி…
ஈச்சி எலுமிச்சி…
ஏடி கருவாச்சி…

ஆண் : மாயே மாயே யோ…
மாயே மாயே யோ…
மாயே மாயே யோ…
மாயே மாயே யோ…


Notes : Eetchi Elumichi Song Lyrics in Tamil . This Song from Taj Mahal (1999). Song Lyrics penned by Vairamuthu. ஈச்சி எலுமிச்சி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top