அவளுக்கென்ன அழகிய முகம்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்(கள்)திரைப்படம்
வாலிL.R. ஈஸ்வரி & டி.எம். சௌந்தரராஜன்எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் & டி.கே.ராமமூர்த்திசர்வர் சுந்தரம்

Avalukkenna Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : அவளுக்கென்ன அழகிய முகம்…
அவளுக்கென்ன அழகிய முகம்…
அவனுக்கென்ன இளகிய மனம்…
நிலவுக்கென்ன…
இரவினில் வரும் இரவுக்கென்ன…
உறவுகள் தரும் உறவுக்கென்ன…
உயிருள்ள வரை தொடர்ந்து வரும்…

BGM

ஆண் : ஹோ… அழகு ஒரு மேஜிக் டச்…
ஹோ… ஆசை ஒரு காதல் ஸ்விட்ச்…
ஒ…ஓஒ… ஹோ… அழகு ஒரு மேஜிக் டச்…
ஹோ… ஓஒ… ஹோ… ஆசை ஒரு காதல் ஸ்விட்ச்…

BGM

ஆண் : ஆயிரம் அழகிகள் பார்த்ததுண்டு…
ஆனால் அவள் போல் பார்த்ததில்லை…
ஆயிரம் அழகிகள் பார்த்ததுண்டு…
ஆனால் அவள் போல் பார்த்ததில்லை…
வா வா என்பதை விழியில் சொன்னாள்…
மௌனம் என்றொரு மொழியில் சொன்னாள்…

ஆண் : அவளுக்கென்ன அழகிய முகம்…
அவனுக்கென்ன இளகிய மனம்…
நிலவுக்கென்ன…
இரவினில் வரும் இரவுக்கென்ன…
உறவுகள் தரும் உறவுக்கென்ன…
உயிருள்ள வரை தொடர்ந்து வரும்…

BGM

பெண் : அன்பு காதலன் வந்தான் காற்றோடு…
அவள் நாணத்தை மறந்தாள் நேற்றோடு…

பெண் : அன்பு காதலன் வந்தான் காற்றோடு…
அவள் நாணத்தை மறந்தாள் நேற்றோடு…
அவன் அள்ளி எடுத்தான் கையோடு…
அவள் துள்ளி விழுந்தாள் கனிவோடு… கனிவோடு…

பெண் : அவனுக்கென்ன இளகிய மனம்…
அவளுக்கென்ன அழகிய முகம்…
நிலவுக்கென்ன…
இரவினில் வரும் இரவுக்கென்ன…
உறவுகள் தரும் உறவுக்கென்ன…
உயிருள்ள வரை தொடர்ந்து வரும்…

BGM

ஆண் : சிற்றிடை என்பது…
பெண் : முன்னழகு…
ஆண் : சிறு நடை என்பது…
பெண் : பின்னழகு…

ஆண் : சிற்றிடை என்பது…
பெண் : முன்னழகு…
ஆண் : சிறு நடை என்பது…
பெண் : பின்னழகு…

ஆண் : பூவில் பிறந்தது…
பெண் : கண்ணழகு…
ஆண் : பொன்னில் விளைந்தது…
பெண் : பெண்ணழகு…

ஆண் : பூவில் பிறந்தது…
பெண் : கண்ணழகு…
ஆண் : பொன்னில் விளைந்தது…
பெண் : பெண்ணழகு…

ஆண் & பெண் : ல ல ல… லலலல லல்ல லா… லல்லலலலல்லா…
லலலல லல்ல லா… லல்லலலலல்லா…
லலலல லல்ல லா… லல்லலலலல்லா…
லலலல லல்ல லா… லல்லலலலல்லா…

BGM


Notes : Avalukkenna Song Lyrics in Tamil. This Song from Server Sundaram (1964). Song Lyrics penned by Vaali. அவளுக்கென்ன அழகிய முகம் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top