அன்புள்ள அப்பா

பாடலாசிரியர்பாடகர்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
யுகபாரதிகே.ஜே.யேசுதாஸ்டி. இமான்சிகரம் தொடு

Anbulla Appa Song Lyrics in Tamil


ஆண் : அன்புள்ள அப்பா அப்பா…
யாருமே உன்போல் இல்லை மண் மேலே…

BGM

ஆண் : அன்புள்ள அப்பா அப்பா…
யாருமே உன்போல் இல்லை மண் மேலே…
அன்புள்ள அப்பா அப்பா…
தாயையும் உன்னில் கண்டேன் அன்பாலே…

ஆண் : எனக்கு எது தேவை உலகிலே…
கொடுத்திடுவாய் நீ முதலிலே…
வேண்டாமல் தரும் தெய்வம்…
நீ தானே உண்மையிலே…

ஆண் : அன்புள்ள அப்பா அப்பா…
யாருமே உன்போல் இல்லை மண் மேலே…

BGM

ஆண் : மாதக்கணக்கே தாயும் சுமந்து…
வந்தது தான் இவனது உயிரே…
காலம் முழுக்க என்னை சுமந்து…
காத்து நிற்கும் உனக்கு இல்லை நிகரே…

ஆண் : தூசி என்னை தொடவும் விட மாட்டாய்…
தோளில் எனை சுமந்து நடை போட்டாய்…
வந்தாயே நீ என் வரமாய்…

ஆண் : அன்புள்ள அப்பா அப்பா…
யாருமே உன்போல் இல்லை மண் மேலே…
அன்புள்ள அப்பா அப்பா…
தாயையும் உன்னில் கண்டேன் அன்பாலே…

BGM

ஆண் : தோழன் என நீ…
தோளும் கொடுத்து…
தோல்விகளை ஜெய்த்திட வருவாய்…

ஆண் : சோகம் எதையும்…
உன்னுள் மறைத்து…
புன்னகையே எனக்கென தருவாய்…

ஆண் : கண் இமையில் என்னை நீ அடைக்காத்து…
தூங்கிடவும் மறப்பாய் என்னை பார்த்து…
வாழ்வாயே நீ என் நிழலாய்…

ஆண் : அன்புள்ள அப்பா அப்பா…
யாருமே உன்போல் இல்லை மண் மேலே…
அன்புள்ள அப்பா அப்பா…
தாயையும் உன்னில் கண்டேன் அன்பாலே…

ஆண் : எனக்கு எது தேவை உலகிலே…
கொடுத்திடுவாய் நீ முதலிலே…
வேண்டாமல் தரும் தெய்வம்…
நீ தானே உண்மையிலே…

BGM


Notes : Anbulla Appa Song Lyrics in Tamil. This Song from Sigaram Thodu (2014). Song Lyrics penned by Yugabharathi. அன்புள்ள அப்பா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top