அக்கடான்னு நாங்க

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வாலிசுவர்ணலதாஏ.ஆர்.ரகுமான்இந்தியன்

Akadanu Naanga Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : அக்கடான்னு நாங்க உடை போட்டா…
துக்கடான்னு நீங்க எடை போட்டா…
குழு : தடா உனக்கு தடா…

பெண் : அடமெண்டா நாங்க நடை போட்டா…
தடை போட நீங்க கவெர்மென்டா…
குழு : தடா உனக்கு தடா…

பெண் : மேடை ஏறிடும் பெண்தானே…
குழு : நாட்டின் சென்சேஷன்…

பெண் : ஜாடை பேசிடும் கண்தானே…
குழு : யார்க்கும் டெம்ப்டேஷன்

பெண் : ஓரங்கட்டு ஓரங்கட்டுவோம்…
குழு : ஓஹோ…
பெண் : ஓல்டை எல்லாம் ஓரங்கட்டுவோம்…
குழு : ஓஹோ…

பெண் : தைய தக்க தைய தக்க தோம்…
குழு : ஓஹோ…
பெண் : தையனுக்கு கைய தூக்குவோம்…

பெண் : அக்கடான்னு நாங்க உடை போட்டா…
துக்கடான்னு நீங்க எடை போட்டா…
குழு : தடா உனக்கு தடா…

பெண் : அடமெண்டா நாங்க நடை போட்டா…
தடை போட நீங்க கவெர்மென்டா…
குழு : தடா உனக்கு தடா…

BGM

பெண் : திரும்பிய திசையில…
குழு : எங்கேயும் கிளாமர்தான்…

பெண் : அரும்பிய வயசுல…
குழு : எல்லாமே ஹியுமர்தான்…

பெண் : நான் கேட்ட ஜோக்குகள…
சென்சாரும் கேட்டதில்ல…
நான் போட்ட டிரஸ்சுகள…
பிலிம் ஸ்டாரும் போட்டதில்ல…

பெண் : மடிசாரும் சுடிதாரும்…
குழு : போயாச்சு…
பெண் : ஹாலிவுட்டும் பாலிவுட்டும்…
குழு : போயே போச்சே…

பெண் : அதபோட்டு இதபோட்டு…
குழு : ஓஞ்சாச்சே…
பெண் : ஆகமொத்தம் பஞ்சகச்சம்…
குழு : ஓஞ்சே போச்சே…

பெண் : ஓரங்கட்டு ஓரங்கட்டுவோம்…
குழு : ஓஹோ…
பெண் : ஓல்டை எல்லாம் ஓரங்கட்டுவோம்…
குழு : ஓஹோ…

பெண் : தைய தக்க தைய தக்க தோம்…
குழு : ஓஹோ…
பெண் : தையனுக்கு கைய தூக்குவோம்…

பெண் : அக்கடான்னு நாங்க உடை போட்டா…
துக்கடான்னு நீங்க எடை போட்டா…
குழு : தடா உனக்கு தடா…

பெண் : அடமெண்டா நாங்க நடை போட்டா…
தடை போட நீங்க கவெர்மென்டா…
குழு : தடா உனக்கு தடா…

BGM

பெண் : இடுப்பில டயர் இல்ல…
சின்ன இடை நூடுல்தான்…
நெஞ்சையே பஞ்சராய்…
செய்யும் விழி நீடில்தான்…

பெண் : இது போன்ற செய்திகள…
பி-பி-சி சொன்னதில்ல…
என் போன்ற அழகிகள…
எம் டிவி பார்த்ததில்ல…

பெண் : முக்கி முக்கி முத்தெடுத்தேன்…
குழு : முக்காலா…
பெண் : முக்கு மூலை முடுக்கெல்லாம்…
குழு : முக்காபல்லா…

பெண் : சொன்னதுல குத்தமுண்டா…
குழு : கோபாலா…
பெண் : குத்தமுன்னா ஊத்தி தாரேன்…
குழு : கொக்க கோலா…

பெண் : ஓரங்கட்டு ஓரங்கட்டுவோம்…
குழு : ஓஹோ…
பெண் : ஓல்டை எல்லாம் ஓரங்கட்டுவோம்…
குழு : ஓஹோ…

பெண் : தைய தக்க தைய தக்க தோம்…
குழு : ஓஹோ…
பெண் : தையனுக்கு கைய தூக்குவோம்…

பெண் : அக்கடான்னு நாங்க உடை போட்டா…
துக்கடான்னு நீங்க எடை போட்டா…
குழு : தடா உனக்கு தடா…

பெண் : அடமெண்டா நாங்க நடை போட்டா…
தடை போட நீங்க கவெர்மென்டா…
குழு : தடா உனக்கு தடா…

பெண் : மேடை ஏறிடும் பெண்தானே…
குழு : நாட்டின் சென்சேஷன்…

பெண் : ஜாடை பேசிடும் கண்தானே…
குழு : யார்க்கும் டெம்ப்டேஷன்…

பெண் : ஓரங்கட்டு ஓரங்கட்டுவோம்…
குழு : ஓஹோ…
பெண் : ஓல்டை எல்லாம் ஓரங்கட்டுவோம்…
குழு : ஓஹோ…

பெண் : தைய தக்கதைய தக்க தோம்…
குழு : ஓஹோ…
பெண் : தையனுக்கு கைய தூக்குவோம்…


Notes : Akadanu Naanga Song Lyrics in Tamil. This Song from Indian (1996). Song Lyrics penned by Vaali. அக்கடான்னு நாங்க பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top