வீடுவரை உறவு

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
கண்ணதாசன்டி.எம்.சௌந்தரராஜன்எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் & டி.கே.ராமமூர்த்திபாத காணிக்கை

Veedu Varai Uravu Song Lyrics in Tamil


ஆண் : ஆடிய ஆட்டமென்ன…
பேசிய வார்த்தை என்ன…
தேடிய செல்வமென்ன…

ஆண் : திரண்டதோர் சுற்றமென்ன…
கூடுவிட்டு ஆவிபோனால்…
கூடவே வருவதென்ன…

BGM

ஆண் : வீடுவரை உறவு…
வீதி வரை மனைவி…
காடு வரை பிள்ளை…
கடைசி வரை யாரோ…

ஆண் : வீடுவரை உறவு…
வீதி வரை மனைவி…
காடு வரை பிள்ளை…
கடைசி வரை யாரோ…

BGM

ஆண் : ஆடும் வரை ஆட்டம்…
ஆயிரத்தில் நாட்டம்…
ஆடும் வரை ஆட்டம்…
ஆயிரத்தில் நாட்டம்…
கூடிவரும் கூட்டம்…
கொள்ளி வரை வருமா…

ஆண் : வீடுவரை உறவு…
வீதி வரை மனைவி…
காடு வரை பிள்ளை…
கடைசி வரை யாரோ…
கடைசி வரை யாரோ…

BGM

ஆண் : தொட்டிலுக்கு அன்னை…
கட்டிலுக்குக் கன்னி…
தொட்டிலுக்கு அன்னை…
கட்டிலுக்குக் கன்னி…
பட்டினிக்குத் தீனி…
கெட்ட பின்பு ஞானி…

ஆண் : வீடுவரை உறவு…
வீதி வரை மனைவி…
காடு வரை பிள்ளை…
கடைசி வரை யாரோ…
கடைசி வரை யாரோ…

BGM

ஆண் : சென்றவனைக் கேட்டால் வந்துவிடு என்பான்…
வந்தவனைக் கேட்டால் சென்று விடு என்பான்…
சென்றவனைக் கேட்டால் வந்துவிடு என்பான்…
வந்தவனைக் கேட்டால் சென்று விடு என்பான்…
சென்று விடு என்பான்…

ஆண் : வீடுவரை உறவு…
வீதி வரை மனைவி…
காடு வரை பிள்ளை…
கடைசி வரை யாரோ…
கடைசி வரை யாரோ…

BGM

ஆண் : விட்டுவிடும் ஆவி…
பட்டுவிடும் மேனி…
சுட்டுவிடும் நெருப்பு…
சூனியத்தில் நிலைப்பு…
சூனியத்தில் நிலைப்பு…

ஆண் : வீடுவரை உறவு…
வீதி வரை மனைவி…
காடு வரை பிள்ளை…
கடைசி வரை யாரோ…
கடைசி வரை யாரோ…

BGM


Notes : Veedu Varai Uravu Song Lyrics in Tamil. This Song from Paadha Kaanikkai (1962). Song Lyrics penned by Kannadasan. வீடுவரை உறவு பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top