வானே வானே

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
விவேகாஹரிஹரன் & ஸ்ரேயா கோஷல்டி. இமான்விஸ்வாசம்

Vaaney Vaaney Song Lyrics in Tamil


குழு : மாங்கல்யம் தந்துனானே…
மம ஜீவன ஹேத்துனா…
கண்டே பத்னாமி சுபகே தவம்…
ஜீவா சரதாத் சதம்…

குழு : ஜும் ஜும்…
தர ரர தர தர ரரா…
ஜும் ஜும்…

BGM

குழு : ஜும் ஜும்…
தார ரார ரா ரா…
ஜும் ஜும்…

BGM

பெண் : வானே….
வானே… வானே…
நான் உன்…
மேகம் தானே…

குழு : ஜும் ஜும்… தும் தும்…
ஜும் ஜும்… தும் தும்…

பெண் : வானே….
வானே வானே…
நான் உன்…
மேகம் தானே…

பெண் : என் அருகிலே…
கண் அருகிலே…
நீ வேண்டுமே…

குழு : தும் தும் தும்… தும் தும் தும்…

பெண் : மண் அடியிலும்…
உன் அருகிலே…
நான் வேண்டுமே…

குழு : தும் தும் தும்… தும் தும் தும்…

பெண் : சொல்ல முடியாத காதலும்…
சொல்லில் அடங்காத நேசமும்…

குழு : தும் தும்…

பெண் : என்ன முடியாத ஆசையும்…
உன்னிடத்தில் தோன்றுதே…

ஆண் : நீதானே… பொஞ்சாதி…
நானே உன்… சரிபாதி…
நீதானே… பொஞ்சாதி…
நானே உன்… சரிபாதி…

பெண் : வானே….
வானே… வானே…
நான் உன்…
மேகம் தானே…

குழு : தும் தும் தும்… தும் தும் தும்…
தும் தும் தும்… தும் தும் தும்…
தும் தும் தும்… தும் தும் தும்…
தும் தும் தும்… தும் தும் தும்…
தும் தும் தும்… தும் தும் தும்…

BGM

பெண் : ஆஅ… ஆஅ…

BGM

ஆண் : இனியவளே…
உனது இரு விழி முன்
பழரச குவளையில்
விழுந்த எறும்பின் நிலை…
எனது நிலை…
விலக விருப்பம் இல்லையே… பூவே…

பெண் : அதிசயனே…
பிறந்து பல வருடம்
அறிந்தவை மறந்தது
எனது நினைவில் இன்று
உனது முகம்…
தவிர எதுவும் இல்லையே… அன்பே…

ஆண் : வேறாரும் வாழாத…
பெரு வாழ்விது…
நினைத்தாலே மனம் எங்கும்…
மழை தூவுது…

பெண் : மழலையின் வாசம் போதுமே…
தரையினில் வானம் மோதுமே…
ஒரு கணமே… உன்னை பிரிந்தால்…
உயிர் மலர் காற்று போகுமே…

ஆண் : நீதானே… பொஞ்சாதி…
நானே உன்… சரிபாதி…

பெண் : வானே….
வானே… வானே…
நான் உன்…
மேகம் தானே…

ஆண் : என் அருகிலே…
கண் அருகிலே…
நீ வேண்டுமே…

பெண் : மண் அடியிலும்…
உன் அருகிலே…
நான் வேண்டுமே…

ஆண் : சொல்ல முடியாத காதலும்…
சொல்லில் அடங்காத நேசமும்…

பெண் : என்ன முடியாத ஆசையும்…
உன்னிடத்தில் தோன்றுதே…

ஆண் : நீதானே… பொஞ்சாதி…
நானே உன்… சரிபாதி…
நீதானே…

குழு : நீதானே…

ஆண் : பொஞ்சாதி…

குழு : பொஞ்சாதி…

ஆண் : நானே உன்…

குழு : நானே உன்…

ஆண் : சரிபாதி…

குழு : சரிபாதி…

பெண் : வானே…..


Notes : Vaaney Vaaney Song Lyrics in Tamil. This Song from Viswasam (2019). Song Lyrics penned by Viveka. வானே வானே பாடல் வரிகள்.


Discover more from Tamil Padal Varigal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top