வாடி புள்ள வாடி

பாடலாசிரியர்பாடகர்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
ஹிப் ஹாப் தமிழாஹிப் ஹாப் தமிழாஹிப் ஹாப் தமிழாமீசைய முறுக்கு

Vaadi Pulla Vaadi Song Lyrics in Tamil


ஆண் : ஓஹோ… ஓஹோ… ஓஹோ…

ஆண் : கரிசல் காட்டு காதல் காட்சி…
எதுக்கு நெஞ்சே இத்தனை பேச்சு…
ஊரு ஓரம் ஆலந்தோப்பு…
அதிலே வாழும் கிளிகளின் கதைதானே…

ஆண் : உன் காதல் என் காட்சி…
உன் பேச்சு என் மூச்சு…
அடி உன்னை பற்றி நித்தம் நினைத்திடும் படி ஆச்சு…

ஆண் : உன் கோவம் அது வெப்பம்…
உன் உள்ளம் பரி சுத்தம்…
அடி நீ பிரிந்த நொடியில எந்தன் உயிர் பஸ்பம்…

ஆண் : ஒரு வார்த்தை சொல்லவா…
உன்னிடத்தில் நான்…
என்றென்றும் துரத்தி வருவேன்…
பெண்ணே உன்னைதான்…

ஆண் : அடி என்னை விட்டு நீயும் எங்கே போகின்றாய் பெண்ணே…
இப்போ என்னை தேடி நீயும் ஓடி வாடி வாடி வாடி வாடி…

ஆண் : வாடி புள்ள வாடி… வாடி புள்ள வாடி…
உன்ன மட்டும் நினைச்சுருக்கேன் என் நெஞ்சுக்குள்ள…
வாடி புள்ள வாடி… வாடி புள்ள வாடி…
உன்ன மட்டும் நினைச்சுருக்கேன் என் நெஞ்சுக்குள்ள…

ஆண் : வாடி புள்ள வாடி… வாடி புள்ள வாடி…
உன்ன மட்டும் நினைச்சுருக்கேன் என் நெஞ்சுக்குள்ள…
வாடி புள்ள வாடி… வாடி புள்ள வாடி…
உன்ன மட்டும் நினைச்சுருக்கேன் என் நெஞ்சுக்குள்ள…

ஆண் : வா நிலா நிலா…
நீதானே எந்தன் வெண்ணிலா…
வா நிலா நிலா…
நீதானே எந்தன் வெண்ணிலா…

BGM

ஆண் : நெஞ்சுக்குள்ள… ஓஹோ…
ஓஹோ… ஓஹோ… ஆஆ… ஓஓஓ…

ஆண் : வாடி புள்ள வாடி… வாடி புள்ள வாடி…
உன்ன மட்டும் நினைச்சுருக்கேன் என் நெஞ்சுக்குள்ள…
வாடி புள்ள வாடி… வாடி புள்ள வாடி…
உன்ன மட்டும் நினைச்சுருக்கேன் என் நெஞ்சுக்குள்ள…

ஆண் : வாடி புள்ள வாடி… வாடி புள்ள வாடி…
உன்ன மட்டும் நினைச்சுருக்கேன் என் நெஞ்சுக்குள்ள…
வாடி புள்ள வாடி… வாடி புள்ள வாடி…
உன்ன மட்டும் நினைச்சுருக்கேன் என் நெஞ்சுக்குள்ள…

ஆண் : காத்திருந்த காதலுக்கு சொல்லடி நல் வழி…
உந்தன் காதல் எந்தன் வாழ்வை செதுக்கிடும் ஓர் உழி…
நீ இன்றி எந்தன் வாழ்க்கைத்தனில் இல்லையடி ஒளி…
பொறுக்க முடியவில்லை இது காதல் தந்த வலி…

ஆண் : பெண்ணே என்னை பார்…
ஒரு முத்தம் ஒன்று தா…
உன்னை மட்டும் நினைத்தது இந்த இதயம் அல்லவா… அழவா…

ஆண் : சிறு கண்ணீர் துளி எந்தன் கண்ணின் ஓரம்…
காதலித்து தோல்வி உற்றதால் நெஞ்சுக்குள் பாரம்…
கண்ணீரில் வாழ்வதால் நாமும் இங்கே மீன்கள்தான்…
நீந்திதான் காதல் என்ற கடலில் போய் சேரலாம்…

ஆண் : சேரும் முன் மதம் என்ற வலையினில் நாம் விழுந்தால்…
உயிர் பிரிந்தால் காதல் முறிந்தால்…
ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் நினைவில் நீ வைத்து கொள்…

ஆண் : இங்கில்லை என்றால் என்ன சொர்க்கத்தில் நாம் சேரலாம்…
சொர்கத்திலும் ஜாதி மதம் என்று பிரித்தால்…
சொர்கமே தேவை இல்லை நரகத்தில் வாழலாம்…

ஆண் : வாடி புள்ள வாடி… வாடி புள்ள வாடி…
உன்ன மட்டும் நினைச்சுருக்கேன் என் நெஞ்சுக்குள்ள…
வாடி புள்ள வாடி… வாடி புள்ள வாடி…
உன்ன மட்டும் நினைச்சுருக்கேன் என் நெஞ்சுக்குள்ள…

ஆண் : வாடி புள்ள வாடி… வாடி புள்ள வாடி…
உன்ன மட்டும் நினைச்சுருக்கேன் என் நெஞ்சுக்குள்ள…
வாடி புள்ள வாடி… வாடி புள்ள வாடி…
உன்ன மட்டும் நினைச்சுருக்கேன் என் நெஞ்சுக்குள்ள…

ஆண் : வா நிலா நிலா…
நீதானே எந்தன் வெண்ணிலா…
வா நிலா நிலா…
நீதானே எந்தன் வெண்ணிலா… ஓ…

BGM

ஆண் : நெஞ்சுக்குள்ள ஓஹோ…
ஓஹோ… ஓஹோ… ஆஆ… ஓஓஓ…

BGM

ஆண் : வாடி புள்ள வாடி… வாடி புள்ள வாடி…
உன்ன மட்டும் நினைச்சுருக்கேன் என் நெஞ்சுக்குள்ள…
வாடி புள்ள வாடி… வாடி புள்ள வாடி…
உன்ன மட்டும் நினைச்சுருக்கேன் என் நெஞ்சுக்குள்ள…

ஆண் : வாடி புள்ள வாடி… வாடி புள்ள வாடி…
உன்ன மட்டும் நினைச்சுருக்கேன் என் நெஞ்சுக்குள்ள…
வாடி புள்ள வாடி… வாடி புள்ள வாடி…
உன்ன மட்டும் நினைச்சுருக்கேன் என் நெஞ்சுக்குள்ள…
வா…


Notes : Vaadi Pulla Vaadi Song Lyrics in Tamil. This Song from Meesaya Murukku (2017). Song Lyrics penned by . வாடி புள்ள வாடி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top