தங்கப்பதக்கத்தின் மேலே

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வாலிடி.எம்.சௌந்தரராஜன் & பி. சுசீலாஎம்.எஸ்.விஸ்வநாதன்எங்கள் தங்கம்

Thangapadkathin Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : தங்கப் பதக்கத்தின் மேலே… ஏ…
ஒரு முத்துப் பதித்தது போலே…
உந்தன் பட்டுக் கன்னங்களின் மேலே…
ஒன்று தொட்டுக் கொடுத்திடலாமோ…
நீயும் விட்டுக் கொடுத்திடலாமோ…

பெண் : ஆஅ… ஆஆ… ஆஆஅ…

ஆண் : தங்கப் பதக்கத்தின் மேலே… ஏ…
ஒரு முத்துப் பதித்தது போலே…
உந்தன் பட்டுக் கன்னங்களின் மேலே…
ஒன்று தொட்டுக் கொடுத்திடலாமோ…
நீயும் விட்டுக் கொடுத்திடலாமோ…

BGM

ஆண் : முல்லைப்பூ பல்லக்கு ஆடை சுமந்து…
மெல்லத் தவழ்வது கண்டு…
முல்லைப்பூ பல்லக்கு ஆடை சுமந்து…
மெல்லத் தவழ்வது கண்டு…

ஆண் : ஒரு கோடி எண்ணம் ஆசை நெஞ்சில்…
மின்னி மறைவதும் உண்டு…
ஒரு கோடி எண்ணம் ஆசை நெஞ்சில்…
மின்னி மறைவதும் உண்டு…

ஆண் : அழகு நடையைப் பழகும் சிலையை…
அணைக்க வந்தேனே…
இதழ்கள் பொழியும் அமுத மழையில்…
மிதக்க வந்தேனே…

ஆண் : தங்கப் பதக்கத்தின் மேலே… ஏ…
ஒரு முத்துப் பதித்தது போலே…
உந்தன் பட்டுக் கன்னங்களின் மேலே…
ஒன்று தொட்டுக் கொடுத்திடலாமோ…
நீயும் விட்டுக் கொடுத்திடலாமோ…

BGM

ஆண் : பட்டாடை தொட்டாடத் தென்றல் துணிந்து…
பக்கம் நடந்தது என்ன…
பட்டாடை தொட்டாடத் தென்றல் துணிந்து…
பக்கம் நடந்தது என்ன…

ஆண் : உயிர்க்காதல் தலைவன் காவல் இருக்க…
தொட்டு இழுப்பது என்ன…
உயிர்க்காதல் தலைவன் காவல் இருக்க…
தொட்டு இழுப்பது என்ன…

ஆண் : பனியில் நனையும் மலரின் உடலில்…
குளிர் எடுக்காதோ…
ஒருவன் மடியில் மயங்கும்போழுது…
சுகம் பிறக்காதோ…

பெண் : தங்கப் பதக்கத்தின் மேலே… ஏ…
ஒரு முத்துப் பதித்தது போலே…
இந்த பட்டுக் கன்னங்களின் மேலே…

ஆண் : ஒன்று தொட்டுக் கொடுத்திடலாமோ…
நீயும் விட்டுக் கொடுத்திடலாமோ…

BGM

பெண் : கொத்தோடு முத்தாட வஞ்சிக் கொடியை…
தொட்டு தொடர்வது என்ன…

BGM

பெண் : கொத்தோடு முத்தாட வஞ்சிக் கொடியை…
தொட்டு தொடர்வது என்ன…
அந்தி மாலைப் பொழுதில் காதல் நினைவை…
கொட்டி அளப்பது என்ன…
அந்தி மாலைப் பொழுதில் காதல் நினைவை…
கொட்டி அளப்பது என்ன…

பெண் : ஊரும் உறவும் அறியும் வரையில்…
கண்கள் மட்டோடு…
ஊரும் உறவும் அறியும் வரையில்…
கண்கள் மட்டோடு…

பெண் : மணமாலை தோளில் சூடும் நாளில்…
கைகள் தொட்டாடு…
மணமாலை தோளில் சூடும் நாளில்…
கைகள் தொட்டாடு…

பெண் : தங்கப் பதக்கத்தின் மேலே… ஏ…
ஒரு முத்துப் பதித்தது போலே…
இந்த பட்டுக் கன்னங்களின் மேலே…

ஆண் : ஒன்று தொட்டுக் கொடுத்திடலாமோ…
நீயும் விட்டுக் கொடுத்திடலாமோ…

பெண் : ஆஆ… ஆஆ… ம்ம்…ம்ம்ம்… ம்ம்…


Notes : Thangapadkathin Song Lyrics in Tamil. This Song from Engal Thangam (1970). Song Lyrics penned by Vaali. தங்கப்பதக்கத்தின் மேலே பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top