சொக்கனுக்கு வாச்ச சுந்தரியே

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
பிறைசூடன்எஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம் & எஸ். ஜானகிஇளையராஜாகாவல் கீதம்

Sokkanukku Vacha Sundariye Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : சொக்கனுக்கு வாச்ச சுந்தரியே…
சொக்கப் பொன்னில் வார்த்த பைங்கிளியே…
சொப்பனத்தில் என்றும் உன் உருவம்…
சுற்றிச் சுற்றி வந்து துன்புறுத்தும்…

பெண் : சொக்கனுக்கு வாச்ச சுந்தரியோ…
சொக்கப் பொன்னில் வார்த்த பைங்கிளியோ…
சொப்பனத்தில் என்றும் உன் உருவம்…
சுற்றிச் சுற்றி வந்து துன்புறுத்தும்… ஓஓ…

ஆண் : சொக்கனுக்கு வாச்ச சுந்தரியே…
சொக்கப் பொன்னில் வார்த்த பைங்கிளியே…

BGM

பெண் : ஜாதி பூவை ஒரு ஜாதி பேதம இன்று…
நீதான் பறிக்க…

ஆண் : ஆதி நாளில் இந்த ஜாதி ஏது…
நம்மை யார் தான் தடுக்க…

பெண் : பாவை நான் எனது பார்வை மேல்…
உனது தேர் தான் மறைய…

ஆண் : நாளை நான் வழங்கும் மாலைதான் முழங்கும்…
ஊர்தான் அறிய…

பெண் : பேசும் வார்த்தை நிஜம் ஆகிடுமோ…
ஆண் : நேசம் பாசம் நிறம் மாறிடுமா… ஓஓஓ…

ஆண் : சொக்கனுக்கு வாச்ச சுந்தரியே…
பெண் : சொக்கப் பொன்னில் வார்த்த பைங்கிளியோ…

BGM

பெண் : மீண்டும் மீண்டும் விரல் தீண்டத் தீண்ட…
இங்கு ஏதோ மயக்கம்…

ஆண் : வாரி வாரி ஒரு வள்ளல போல தர…
ஏன் ஏன் தயக்கம்…

பெண் : மோகம் நீ வளர்க்க மேனிதான் வியர்க்க…
பார் பார் நடுக்கம்…

ஆண் : ஆரம்பம் இனிய வேதனை கொடுக்கும்…
வா வா நெருக்கம்…

பெண் : வேகம் வேகம் இந்த வாலிபமே…
ஆண் : வேண்டும் வேண்டும் இந்த ஆனந்தமே…

BGM

பெண் : சொக்கனுக்கு வாச்ச சுந்தரியோ…
ஆண் : சொக்கப் பொன்னில் வார்த்த பைங்கிளியே…

பெண் : சொப்பனத்தில் என்றும் உன் உருவம்…
ஆண் : சுற்றிச் சுற்றி வந்து துன்புறுத்தும்…

BGM


Notes : Sokkanukku Vacha Sundariye Song Lyrics in Tamil. This Song from Kaaval Geetham (1992). Song Lyrics penned by Piraisoodan. சொக்கனுக்கு வாச்ச சுந்தரியே பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top