ரஞ்சிதமே

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
விவேக்விஜய் & எம். எம். மானசிதமன் எஸ்வாரிசு

Ranjithame Song Lyrics in Tamil


ஆண் : கட்டு மல்லி கட்டி வச்சா…
வட்ட கருப்பு பொட்டு வச்சா…
சந்திரனில் ரெண்டு வச்சா…
சாரா பாம்பு இடுப்பு வச்சா…

ஆண் : நட்சத்திர தொட்டி வச்சா…
கரும்பு கோடு நெத்தி வச்சா…
இஞ்சி வெட்டி கன்னம் வச்சா…
இம்மாதூண்டு வெட்கம் வச்சா…

ஆண் : நெத்தி பொட்டில் என்ன தூக்கி…
பொட்டு போல வெச்சவளே…
சுத்து பட்டு ஊரே பாக்க…
கண்ணு பட்டு வந்தவளே…

ஆண் : தெத்து பள்ளு ஓரத்துல…
உச்சு கொட்டும் நேரத்துல…
பட்டுனு பாத்தியே…
உச்ச கட்டம் தொட்டவளே…

ஆண் : ஹேய் ரஞ்சிதமே ஹே ரஞ்சிதமே…
ஹேய் ரஞ்சிதமே.. ரஞ்சிதமே…
மனச கலைக்கும் மந்திரமே…
ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே…
உன்ன உதடு வலிக்க கொஞ்சணுமே…

ஆண் : அடி ரஞ்சிதமே.. ரஞ்சிதமே…
மனச கலைக்கும் மந்திரமே…
ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே…
உன்ன உதடு வலிக்க கொஞ்சணுமே…

பெண் : நீ வந்ததும் வந்ததும் வந்ததும்…
மனசு சத்திரமே சத்திரமே…
நீ நித்திர நித்திர நித்திர…
கெடுக்கும் சித்திரமே சித்திரமே…

பெண் : கட்டு மல்லி கட்டி வச்சா…
கலக்கலக்கா பொட்டு வச்சா…
சந்திரனில் ரெண்டு வச்சா…
சாரா பாம்பு இடுப்பு வச்சா…

பெண் : வெச்ச பொட்டில் உன்னையும் தூக்கி…
நெத்திக்கு மத்தியில் ஒட்ட வெச்சவளே…
உச்சு கொட்டும் நேரத்துக்குள்ள…
உச்ச கட்டம் தொட்டவளே…

பெண் : ரஞ்சிதமே ஹே ரஞ்சிதமே…


BGM


ஆண் : அலங்கார அல்லி நிலா…
ஆட போட்டு நின்னாளே…
அலுங்காத அத்தை மக…
ஆட வந்தாளே…

ஆண் : ஏய் அட காத்து வச்ச முத்தம்…
அஞ்சு ஆறு தந்தாளே…
மல ஊத்து மூலிகையா…
மூச்ச தந்தாளே…

பெண் : ஒன்னாங்க ரெண்டாங்க…
எப்போ தேதி வைப்பாங்க…
மூணாங்க நாலாங்க…
நல்ல சேதி வைப்பாங்க…

ஆண் : ஆமாங்க ஆமாங்க…
வாரங்க வாரங்க…
ஆதி சந்தனமே சஞ்சலமே…
முத்து பெத்த ரத்தினமே…

ஆண் : ஹேய் ரஞ்சிதமே .. ஹே ரஞ்சிதமே…
ஹேய் ரஞ்சிதமே .. ரஞ்சிதமே…
மனச கலைக்கும் மந்திரமே…
ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே…
உன்ன உதடு வலிக்க கொஞ்சணுமே…


BGM


பெண் : இன்னா மாமா… உங்க ஆட்டத்துக்கு…
ஊரே ஆடுமே…
அதுக்கு ஒரு அடிய போட்டு விடுவோம்…

ஆண் : அப்படிங்கிற…

பெண் : ஹ்ம் ஹ்ம் ….


BGM


பெண் : கட்டு மல்லி கட்டி வச்சா…
கலக்கலக்கா பொட்டு வச்சா…
சந்திரனில் ரெண்டு வச்சா…
சாரா பாம்பு இடுப்பு வச்சா…

பெண் : வெச்ச பொட்டில் உன்னையும் தூக்கி…
நெத்திக்கு மத்தியில் ஒட்ட வெச்சவளே…
உச்சு கொட்டும் நேரத்துக்குள்ள…
உச்ச கட்டம் தொட்டவளே…

பெண் : ரஞ்சிதமே ..ஹே ரஞ்சிதமே…
ஹே ரஞ்சிதமே… ரஞ்சிதமே…
மனச கலைக்கும் மந்திரமே…
ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே…
உன்ன உதடு வலிக்க கொஞ்சணுமே…

பெண் : ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே…
மனச கலைக்கும் மந்திரமே…
ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே…
உன்ன உதடு வலிக்க கொஞ்சணுமே…

பெண் : நீ வந்ததும் வந்ததும் வந்ததும்…
மனசு சத்திரமே சத்திரமே…
நீ நித்திர நித்திர நித்திர…
கெடுக்கும் சித்திரமே சித்திரமே…

பெண் : ஹே ரஞ்சிதமே…
ஹே ரஞ்சிதமே…
ஹே ரஞ்சிதமே…
ஹே ரஞ்சிதமே…


BGM


பெண் : ஹே ரஞ்சிதமே…


Notes : Ranjithame Song Lyrics in Tamil. This Song from Varisu (2023). Song Lyrics penned by Vivek. ரஞ்சிதமே பாடல் வரிகள்.


Discover more from Tamil Padal Varigal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top