போய் வரவா

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
பா. விஜய்கார்த்திக் & சின்மயிஹரிஸ் ஜெயராஜ்துப்பாக்கி

Poi Varava Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : மெல்ல விடைகொடு விடைகொடு மனமே…
இந்த நினைவுகள் நினைவுகள் கனமே…
தாய் மண்ணே செல்கின்றோம்…
தூரம் தூரம்…

பெண் : ஹ்ம்ம்… ம்ம்… ம்ம்…

ஆண் : இங்கு உறவுகள் பிரிவுகள் வருதே…
சில அழகிய வலிகளும் தருதே…
போகின்றோம் போகின்றோம்…
தூரம் தூரம்…

பெண் : ஹ்ம்ம்… ம்ம்… ம்ம்…

ஆண் : ஓ… ஓ… ஓஹோ…
என்னை விட்டுச் செல்லும் உறவுகளே…
ஓ… ஓஹோ… ஓ… ஓஹோ…
உயிர் தெட்டுச் செல்லும் உணர்வுகளே…
போய் வரவா…

பெண் : ஹா… ஆஆ… ஆஆ…
ஹ்ம்ம்… ம்ம்… ம்ம்…
ஹா… ஆஆ… ஆஆ…
ஹ்ம்ம்… ம்ம்… ம்ம்…

ஆண் : நண்பன் முகம் நெஞ்சில் நடந்து போகும்…
காதல் தென்றல் கூட கடந்து போகும்…
இப்பயணத்தில் பொன் நினைவுகள் நெஞ்சடைக்குமே…

ஆண் : காடு மலை செல்ல துவங்கும் போதும்…
நெஞ்சில் சொந்தங்களின் நினைவு மோதும்…
கை குழந்தையை அணைக்கவே மெய் துடிக்குமே…

ஆண் : ஆயிரம்…

பெண் : ஹ்ம்ம்… ம்ம்…

ஆண் : ஆயிரம்…

பெண் : ஹ்ம்ம்… ம்ம்…

ஆண் : என்ன அலைகள் அலைகள்…
அலைகள் நெஞ்சோடு…
ஆயினும்…

பெண் : ஹ்ம்ம்… ம்ம்…

ஆண் : ஞாபகம்…

பெண் : ஹ்ம்ம்… ம்ம்…

ஆண் : உயிர் துடிப்பாய் துடிக்கும்…
எங்கள் மண்ணோடு…
போய் வரவா…

குழு (ஆண்கள்) : போய் வரவா…

BGM

பெண் : ஹா… ஆஆ… ஆஆ…
ஹ்ம்ம்… ம்ம்… ம்ம்…

ஆண் : எங்கே மகன் என்று எவரும் கேட்க…
ராணுவத்தில் என தாயும் சொல்ல…
அத்தருணம் போல்…
பொற்பதக்கங்கள் கை கிடைக்குமா…
ஓஹோ… ஓ ஓஹோ… ஓஹோ…

ஆண் : நாட்டுக்கென்று தன்னை கொடுத்த வீரம்…
ஆடை மட்டும் வந்து வீடு சேரும்…
அப்பெருமை போல்…
இவ்வுலகிலே வேறு இருக்குமா… ஓ… ஓஹோ…

ஆண் : தேசமே தேசமே…
என் உயிரின் உயிரின் உயிரின் தவமாகும்…
போரிலே காயமே…
என் உடலின் உடலின் உடலின் வரமாகும்…
போய் வரவா…

குழு (ஆண்கள்) : போய் வரவா…

ஆண் : மெல்ல விடைகொடு விடைகொடு மனமே…
இந்த நினைவுகள் நினைவுகள் கனமே…
தாய் மண்ணே செல்கின்றோம்…
தூரம் தூரம்…

ஆண் : இங்கு உறவுகள் பிரிவுகள் வருதே…
சில அழகிய வலிகளும் தருதே…
போகின்றோம் போகின்றோம்…
தூரம் தூரம்…

ஆண் : ஓ… ஓ… ஓஹோ…
என்னை விட்டுச் செல்லும் உறவுகளே…
ஓ… ஓ… ஓஹோ…
உயிர் தெட்டுச் செல்லும் உணர்வுகளே…
போய் வரவா…

குழு (ஆண்கள்) : போய் வரவா…


Notes : Poi Varava Song Lyrics in Tamil. This Song from Thuppakki (2012). Song Lyrics penned by Pa Vijay. போய் வரவா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top