பிள்ளையார் பிள்ளையார்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்ஆல்பம்
Unknownசீர்காழி கோவிந்தராஜன்Unknownவிநாயகர் பாடல்கள்

Pillaiyar Pillaiyar Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : பிள்ளையார் பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார்…
பிள்ளையார் பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார்…
பிள்ளையார் பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார்…
பிள்ளையார் பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார்…
பிள்ளையார் பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார்…

BGM

ஆண் : ஆற்றங்கரை ஓரத்திலும் அரச மர நிழலிலும்…
வீற்றிருக்கும் பிள்ளையார் வினைகள் தீர்க்கும் பிள்ளையார்…
ஆற்றங்கரை ஓரத்திலும் அரச மர நிழலிலும்…
வீற்றிருக்கும் பிள்ளையார் வினைகள் தீர்க்கும் பிள்ளையார்…

ஆண் : ஆறுமுக வேலனுக்கு அண்ணன் பிள்ளையார்…
நேரும் துன்பம் யாவையும் நீக்கி வைக்கும் பிள்ளையார்…
ஆறுமுக வேலனுக்கு அண்ணன் பிள்ளையார்…
நேரும் துன்பம் யாவையும் நீக்கி வைக்கும் பிள்ளையார்…

ஆண் : பிள்ளையார் பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார்…
பிள்ளையார் பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார்…
பிள்ளையார் பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார்…

BGM

ஆண் : மஞ்சளிலே செய்யினும் மண்ணினாலே செய்யினும்…
ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை நெஞ்சில் நாட்டும் பிள்ளையார்…
மஞ்சளிலே செய்யினும் மண்ணினாலே செய்யினும்…
ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை நெஞ்சில் நாட்டும் பிள்ளையார்…

ஆண் : ஓம் நமச்சிவாய என்ற ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை…
நெஞ்சில் நாட்டும் பிள்ளையார்…
பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார்…

ஆண் : ஓம் நமச்சிவாய என்ற ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை…
நெஞ்சில் நாட்டும் பிள்ளையார்…
பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார்…

ஆண் : பிள்ளையார் பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார்…
பிள்ளையார் பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார்…
பிள்ளையார் பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார்…

BGM

ஆண் : அவல் கடலை சுண்டலும் அரிசி கொழுக்கட்டையும்…
கவலையின்றி தின்னுவார் கண்ணை மூடி தூங்குவார்…
அவல் கடலை சுண்டலும் அரிசி கொழுக்கட்டையும்…
கவலையின்றி தின்னுவார் கண்ணை மூடி தூங்குவார்…

ஆண் : கலியுகத்தின் விந்தைகளைக் காணவேண்டி அனுதினமும்…
எலியின் மீது ஏறியே இஷ்டம் போலச் சுற்றுவார்…
கலியுகத்தின் விந்தைகளைக் காணவேண்டி அனுதினமும்…
எலியின் மீது ஏறியே இஷ்டம் போலச் சுற்றுவார்…

ஆண் : பிள்ளையார் பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார்…
பிள்ளையார் பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார்…
பிள்ளையார் பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார்…
பிள்ளையார் பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார்…


Notes : Pillaiyar Pillaiyar Song Lyrics in Tamil. This Song from Devotional songs. Song Lyrics penned by Unknown. பிள்ளையார் பிள்ளையார் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top