பப்பர மிட்டாய்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
காஞ்சனா லோகன்கானா குணாபிரேம்ஜி அமரன்R K நகர்

Papara Mittai Song Lyrics in Tamil


ஆண் : என் கவப்பு நீ…
என் கரிகலி நீ…
என் தொஞ்சலு நீ…
என் ஏஞ்சலு நீ…

BGM

ஆண் : கல்ல மிட்டாய் கலரு…
தேனு மிட்டாய் உதடு…
நீ பக்கத்துல வந்ததுமே…
வந்துடுச்சி பவரு…

ஆண் : ரெட்ட வெள்ளை தோசை…
உன் மேலதான் ஆசை…
கிளிய போல கொஞ்சி கொஞ்சி…
ரெண்டு பேரும் பேச…

ஆண் : வாடி டைடானிக்கு ஹீரோயினி…
அழகுல குலாப்ஜாமுன் ஜீரா நீ…
வெயிட்டுல காட்ரேஜ் பீரோ நீ…
ஸ்பீட்டுல ரொனால்டினோ காரோ நீ…

ஆண் : ஹே… சோன் சோன் சோன் பப்பர மிட்டாய்…
வந்து வந்து முத்தம் கொடு…
சோன் சோன் சோன் பப்பர மிட்டாய்…
வந்து வந்து முத்தம் கொடு…

ஆண் : என் கவப்பு நீ…
குழு : என் கவப்பு நீ…
ஆண் : என் கரிகலி நீ…
குழு : என் கரிகலி நீ…

ஆண் : என் ஏஞ்சலு நீ…
குழு : என் ஏஞ்சலு நீ…
ஆண் : என் தொஞ்சலு நீ…
குழு : என் தொஞ்சலு நீ…

ஆண் : என் கவப்பு நீ…
குழு : என் கவப்பு நீ…
ஆண் : என் கரிகலி நீ…
குழு : என் கரிகலி நீ…

ஆண் : என் தொஞ்சலு நீ…
குழு : என் தொஞ்சலு நீ…
ஆண் : என் ஏஞ்சலு…

ஆண் : கல்ல மிட்டாய் கலரு…
தேனு மிட்டாய் உதடு…
நீ பக்கத்துல வந்ததுமே…
வந்துடுச்சி பவரு…

ஆண் : ரெட்ட வெள்ளை தோசை…
உன்மேலதான் ஆசை…
கிளிய போல கொஞ்சி கொஞ்சி…
ரெண்டு பேரும் பேச…

ஆண் : வாடி டைடானிக்கு ஹீரோயினி…
அழகுல குலாப்ஜாமுன் ஜீரா நீ…
வெயிட்டுல காட்ரேஜ் பீரோ நீ…
ஸ்பீட்டுல ரொனால்டினோ காரோ நீ…

ஆண் : ஹே… சோன் சோன் சோன் பப்பர மிட்டாய்…
வந்து வந்து முத்தம் கொடு…
சோன் சோன் சோன் பப்பர மிட்டாய்…
வந்து வந்து முத்தம் கொடு…

ஆண் : என் கவப்பு நீ…
குழு : என் கவப்பு நீ…
ஆண் : என் கரிகலி நீ…
குழு : என் கரிகலி நீ…

ஆண் : என் ஏஞ்சலு நீ…
குழு : என் ஏஞ்சலு நீ…
ஆண் : என் தொஞ்சலு நீ…
குழு : என் தொஞ்சலு நீ…

ஆண் : என் கவப்பு நீ…
குழு : என் கவப்பு நீ…
ஆண் : என் கரிகலி நீ…
குழு : என் கரிகலி நீ…

ஆண் : என் தொஞ்சலு நீ…
குழு : என் தொஞ்சலு நீ…
ஆண் : என் ஏஞ்சலு…

BGM


Notes : Papara Mittai Song Lyrics in Tamil. This Song from R K Nagar (2019). Song Lyrics penned by Kanchana logan. பப்பர மிட்டாய் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top