அவிய இவிய

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
எம்.ஆர்.வினோதன்அந்தோனி தாசன்ஜெயப்பிரகாஸ்கும்பாரி

Aviya Eviya Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : அவிய இவிய எல்லாரும் கேளுங்க…
அங்கொட்டும் இஞ்சொட்டும் போவாதே நில்லுங்க…

BGM

ஆண் : அவிய இவிய எல்லாரும் கேளுங்க…
அங்கொட்டும் இஞ்சொட்டும் போவாதே நில்லுங்க…

ஆண் : அப்பச்சி கதை சொல்ல போறேன்…
ஏஏ… மூப்பிடு வடக்காம பாரு…
வெட்டோத்தி எடுக்காம கேளும்… ஓய்… ஓய் ஓய்…

ஆண் : இஞ்ச நடக்கும் வேகளத்த…
ஓன் கூட்டுக்காரன்கிட்ட செல்லு…
கும்பாரி கும்… கும்…

ஆண் : அவிய இவிய எல்லாரும் கேளுங்க…
அங்கொட்டும் இஞ்சொட்டும் போவாதே நில்லுங்க…

BGM

ஆண் : இஞ்ச வால இஞ்ச வால…
இஞ்ச வால இஞ்ச வால… லே… லே…
இஞ்ச வால இஞ்ச வால…
இஞ்ச வால இஞ்ச வால… மக்கா லேய்ய்…

ஆண் : போவலேய்ய்ய்…

BGM

ஆண் : மேற்க்குதடி யென் மூப்பன் சோத்துடா…
கலக்குமட்டை பனையேறி கெத்துடா…
கரமடியே இழுத்து நீயும் பாருவலே…
வல்லம் தள்ளி போகும் நாங்க சிங்கேம்லே…

ஆண் : தாக்கோலு போலவே இடுப்ப சுத்தி இருக்கு…
குடுவைக்குள்ள அக்கா நீ பாரு…
பட்டயில நீ குடிச்சா தல கெறங்கும் மக்கா…
பனம் கிழங்கு ஒடம்புக்கு மருந்து…

ஆண் : நேராலியேல சோன்ட இட்டு…
ஸ்லோப்பியா மீன பிடிச்சு…
உப்பும் மொளவும் பேரட்டி சுட்டு திண்ணுவோம்லே…

ஆண் : நூறு முட்டன் கிழங்க மயக்கி…
கிலாத்தி மீன்கறி வீதி வெரவி…
ஐ.ஆர்.8 சோரை பெனஞ்சி அடிப்போம்லே…

ஆண் : அப்பாவுமே வாராண்டாய்…
அந்தி பானை ஏறடே…
வெப்ரலம் எடுத்தேங்கி…
பழஞ்சி வெல்லம் குடுப்பான்…

ஆண் : மாம்பட்டை அடிச்சொண்டு…
முறுக்கான் முறுக்கி கிரங்கேயுண்டு…
செவர்முட்டி விழுந்தோண்டு…
தள்ளக்கெல்லாம் விழிச்சும்பலே…

குழு : கும்பாரி… ஏ கும்பாரி…
ஆண் : கும்பாரி…
குழு : குடிச்சொண்டு ஆட்டம் காட்டியாடி…

ஆண் : அவிய இவிய எல்லாரும் கேளுங்க…
அங்கொட்டும் இஞ்சொட்டும் போவாதே நில்லுங்க…

BGM

ஆண் : மாடு வெட்டி பண்ணி வெட்டி…
மாசம் கழிச்சு தோத்து நரங்கி…
கண்ணே பொத்தி கிளிகிண்டி…
வட்டு கழிச்சி முளுச்சவிட்டி…

ஆண் : கலம் செல்லோம்ல…
ரைட்டா… ரைட்டு…
ரைட்டு… ராங்கு…
ரைட்டா… ராங்கு… ராங்கு…

ஆண் : என்னடே தங்கப்பா எங்க போறே…
கூலோடே வீட்டுக்கு போறேண்டே…
மாப்பிளை பயலுக்கா தோப்பன் யாரு…
பரம்பில பரமேஸ்வரன் கொத்தனாரு…

ஆண் : ஓல பரம்பில் இருக்கவச்சு…
அரிவெட்டியில் சோறெடுத்து…
வெட்டிமுறிச்சான் கறியே வீதி தருவாங்க…

ஆண் : மூக்குமுட்ட தின்னுப்புட்டு…
வாய் செவக்க வெத்தல இட்டு…
மனசார வாழ்த்திவிட்டு வாரும் ஒய்…

ஆண் : கடக்கரயில் இருந்து ஒன்னா…
குனுக்கு வச்சு சீட்டு களிச்சு…
தாயம் ஒருத்தி ஆடுப்புலி ஆட்டம் ஆடுவோம்லே…

ஆண் : கபடியாடி கச்சி களிச்சு…
கொளத்தில குளுச்சி கொல்லங்க பறிச்சி…
அண்டிய திருவி ஆமான் கடையில விப்போம்ல…

ஆண் : சாக்குட்டா சாட்டியாபுரம்…
முருங்குட்டி நாகுனி…
ஐத்திக்கோணி ஆரங்கி கீலேசு…

ஆண் : தள்ளும் புல்லும் கலிச்சவுண்டு…
கண்ணே கெட்டி விட்டோண்டு…
தொட்டு களிப்போம் வாரியலே… துவேது…

ஆண் : கும்பாரி யே கும்பாரி…
குமரி தமிழ நல்லா கேட்டியா நீ…
கும்பாரி நா குமரியில் நணபேண்டா…
மக்கா எல்லப்படி இல்லேர்ந்து…


Notes : Aviya Eviya Song Lyrics in Tamil. This Song from Kumbaari (2023). Song Lyrics penned by M.R. Vinothan. அவிய இவிய பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top