ஒன்பது கோளும்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
Unknownடி. எல். மகாராஜன்Unknownவிநாயகர் பாடல்கள்

Onbathu Kolum Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : அண்டம் முழுதும் ஒன்றினுள் அடக்கம்…
அதுவே ஆனை முகம் எனும் ஓம்கார விளக்கம்…
சுழலும் கோள்கள் அவன் சொல் கேட்கும்…
அவனை தொழுதால் போதும் நல்லதே நடக்கும்…
ஆனை முகனை தொழுதால் நவகிரகங்களும் மகிழும்…
நல்லதே நடக்கும்… நல்லதே நடக்கும்…

BGM

ஆண் : ஒன்பது கோளும் ஒன்றாய் காண…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : அங்கு கற்பகம் என்னும் கடவுளின் மெய்யில்…
குழு : உறையும் அவரை தொழ வேண்டும்…

ஆண் : ஒன்பது கோளும் ஒன்றாய் காண…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : அங்கு கற்பகம் என்னும் கடவுளின் மெய்யில்…
குழு : உறையும் அவரை தொழ வேண்டும்…

ஆண் : சூரியன் முதலாய் ஒன்பது கிரகமும்…
பல வித குணங்களை கொண்டிருக்கும்…
எங்கள் கற்பக கருவில் அவை வரும் போது…
ஒன்றாய் சேர்ந்து பலன் அளிக்கும்…

குழு : நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…
நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…

ஆண் : ஒன்பது கோளும் ஒன்றாய் காண…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : அங்கு கற்பகம் என்னும் கடவுளின் மெய்யில்…
குழு : உறையும் அவரை தொழ வேண்டும்…

BGM

ஆண் : சூரிய பகவான் ஒளி முகம் காண…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : அங்கு கற்பக கருவின் நெற்றியில் மலரும்…
குழு : கதிரவன் தரிசனம் பெற வேண்டும்…

ஆண் : சூரிய பகவான் ஒளி முகம் காண…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : அங்கு கற்பக கருவின் நெற்றியில் மலரும்…
குழு : கதிரவன் தரிசனம் பெற வேண்டும்…

ஆண் : இருளை விலக்கி உலகை எழுப்பும்…
ஞாயிறு அங்கே குடியிருப்பான்…
அவன் ஆனை முகத்தனின் அடியவர் மனதில்…
ஒளியாய் வந்து குடியிருப்பான்…

குழு : நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…
நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…

ஆண் : ஒன்பது கோளும் ஒன்றாய் காண…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : அங்கு கற்பகம் என்னும் கடவுளின் மெய்யில்…
குழு : உறையும் அவரை தொழ வேண்டும்…

BGM

ஆண் : திங்கள் பகவான் திரு முகம் காண…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : அங்கு கற்பக பெருமான் தொப்புள் குழியில்…
குழு : குளிரும் அவனை தொழ வேண்டும்…

ஆண் : திங்கள் பகவான் திரு முகம் காண…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : அங்கு கற்பக பெருமான் தொப்புள் குழியில்…
குழு : குளிரும் அவனை தொழ வேண்டும்…

ஆண் : பார்கடல் பிறந்த சந்திர பகவான்…
கணபதி வயிற்றில் பிறந்திருப்பான்…
எங்கள் கற்பகத்தானை கண்டவர் தமக்கு…
தீரா பிணிகளை தீர்த்து வைப்பான்…

குழு : நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…
நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…

ஆண் : ஒன்பது கோளும் ஒன்றாய் காண…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : அங்கு கற்பகம் என்னும் கடவுளின் மெய்யில்…
குழு : உறையும் அவரை தொழ வேண்டும்…

BGM

ஆண் : அங்காரகனவன் தங்கும் இடமே…
குழு : கணபதியாரின் வலத் தொடையே…
ஆண் : அவன் பொங்கும் முகத்தை காணுதல் வேண்டின்…
குழு : வணங்கிட வேண்டும் கணபதியை…

ஆண் : அங்காரகனவன் தங்கும் இடமே…
குழு : கணபதியாரின் வலத் தொடையே…
ஆண் : அவன் பொங்கும் முகத்தை காணுதல் வேண்டின்…
குழு : வணங்கிட வேண்டும் கணபதியை…

ஆண் : நெருப்பாய் எரியும் செவ்வாய் பகவான்…
மழையாய் மாறி பொழிந்திடுவான்…
அவன் பிள்ளையார் பட்டி வணங்கிடும் மாந்தர்…
மனதுக்கு உறுதியை கொடுத்திடுவான்…

குழு : நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…
நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…

ஆண் : ஒன்பது கோளும் ஒன்றாய் காண…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : அங்கு கற்பகம் என்னும் கடவுளின் மெய்யில்…
குழு : உறையும் அவரை தொழ வேண்டும்…

BGM

ஆண் : புத பகவானின் பத மலர் இரண்டும்…
குழு : பிள்ளையர் பட்டியில் தெரிகிறதே…
ஆண் : எங்கள் வலம்புரி நாயகன் வலக்கையின் கீழே…
குழு : புதனவன் தரிசனம் கிடைக்கிறதே…

ஆண் : புத பகவானின் பத மலர் இரண்டும்…
குழு : பிள்ளையர் பட்டியில் தெரிகிறதே…
ஆண் : எங்கள் வலம்புரி நாயகன் வலக்கையின் கீழே…
குழு : புதனவன் தரிசனம் கிடைக்கிறதே…

ஆண் : ஞான தேவியின் கணவன் புதனாம்…
ஞானம் நமக்கு கைக் கூடும்…
எங்கள் கற்பகத்தானின் வலக் கை காண…
வாக்கு வன்மையும் கை சேரும்…

குழு : நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…
நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…

ஆண் : ஒன்பது கோளும் ஒன்றாய் காண…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : அங்கு கற்பகம் என்னும் கடவுளின் மெய்யில்…
குழு : உறையும் அவரை தொழ வேண்டும்…

BGM

ஆண் : குருவின் தரிசனம் பெறுதல் வேண்டின்…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : நம் கற்பகப் பெருமான் உச்சந்தலையில்…
குழு : குடி வந்த குருவை தொழ வேண்டும்…

ஆண் : குருவின் தரிசனம் பெறுதல் வேண்டின்…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : நம் கற்பகப் பெருமான் உச்சந்தலையில்…
குழு : குடி வந்த குருவை தொழ வேண்டும்…

ஆண் : ஆலமர் செல்வன் அவனது பார்வை…
தடைகளை நீக்கி வளம் பெருக்கும்…
நம் கணபதி சிரத்தை காண்கிற மங்கையர்…
மாங்கல்ய பலமே திடமாகும்…

குழு : நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…
நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…

ஆண் : ஒன்பது கோளும் ஒன்றாய் காண…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : அங்கு கற்பகம் என்னும் கடவுளின் மெய்யில்…
குழு : உறையும் அவரை தொழ வேண்டும்…

BGM

ஆண் : சுக்கிரன் பார்வை படுதல் வேண்டின்…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : எங்கள் இறைவன் கணபதி இடக் கையின் கீழே…
குழு : இருக்கும் அவனை தொழ வேண்டும்…

ஆண் : சுக்கிரன் பார்வை படுதல் வேண்டின்…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : எங்கள் இறைவன் கணபதி இடக் கையின் கீழே…
குழு : இருக்கும் அவனை தொழ வேண்டும்…

ஆண் : புத்திர பாக்கியம் தருகிற பகவான்…
சுக்கிரன் அங்கே குடியிருப்பான்…
அவன் கற்பகக் கடவுளை கண்டவர் தமக்கு…
பொன் பொருள் அள்ளி கொடுத்திடுவான்…

குழு : நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…
நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…

ஆண் : ஒன்பது கோளும் ஒன்றாய் காண…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : அங்கு கற்பகம் என்னும் கடவுளின் மெய்யில்…
குழு : உறையும் அவரை தொழ வேண்டும்…

BGM

ஆண் : அட்டமச் சனியின் நட்டங்கள் தவிர்க்க…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : எங்கள் வலம்புரி நாதன் வலக் கை மேலே…
குழு : வாழும் அவனை தொழ வேண்டும்…

ஆண் : அட்டமச் சனியின் நட்டங்கள் தவிர்க்க…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : எங்கள் வலம்புரி நாதன் வலக் கை மேலே…
குழு : வாழும் அவனை தொழ வேண்டும்…

ஆண் : வாழ்ந்திட வைப்பதும் தாழ்ந்திட வைப்பதும்…
சனி பகவானின் செயலல்லவா…
அந்த கணபதி கரத்தை கண்டவர் தமக்கு…
சனியின் பார்வை நலமல்லவா…

குழு : நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…
நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…

ஆண் : ஒன்பது கோளும் ஒன்றாய் காண…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : அங்கு கற்பகம் என்னும் கடவுளின் மெய்யில்…
குழு : உறையும் அவரை தொழ வேண்டும்…

BGM

ஆண் : திருநாகேஸ்வரம் அறியா மாந்தர்…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வரலாமே…
ஆண் : எங்கள் கற்பக பகவான் இடக் கை மேலே…
குழு : இருக்கும் ராகுவை தொழலாமே…

ஆண் : திருநாகேஸ்வரம் அறியா மாந்தர்…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வரலாமே…
ஆண் : எங்கள் கற்பக பகவான் இடக் கை மேலே…
குழு : இருக்கும் ராகுவை தொழலாமே…

ஆண் : பிணிகளை தருகிற பகவான் அவனே…
மருத்துவம் செய்வான் தெரியாதா…
ராகுவின் பதத்தை கணபதி கை மேல்…
கண்டால் நன்மைகள் விளையாதா…

குழு : நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…
நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…

ஆண் : கேதுவின் தோஷம் போகுதல் வேண்டின்…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : அங்கு கற்பக தேவனின் இடத் தொடை மேலே…
குழு : மலரும் கேதுவை தொழ வேண்டும்…

ஆண் : கேதுவின் தோஷம் போகுதல் வேண்டின்…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : அங்கு கற்பக தேவனின் இடத் தொடை மேலே…
குழு : மலரும் கேதுவை தொழ வேண்டும்…

ஆண் : ஐந்து தலையோடு எழுந்த சுவக் கேது…
கணபதி தொடையில் கொலுவிருப்பான்…
அவன் தொடரும் பிணிகளை நடுங்கச் செய்வான்…
தொழுதால் தொல்லைகள் நீக்கிடுவான்…

குழு : நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…
நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…

ஆண் : ஒன்பது கோளும் ஒன்றாய் காண…
குழு : பிள்ளையர் பட்டி வர வேண்டும்…
ஆண் : அங்கு கற்பகம் என்னும் கடவுளின் மெய்யில்…
குழு : உறையும் அவரை தொழ வேண்டும்…

குழு : நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…
நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…

குழு : நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…
நவகிரக நாயகன் கணபதியே…
அவன் திருவடி பணிந்தால் துயர் இல்லையே…


Notes : Onbathu Kolum Song Lyrics in Tamil. This Song from Devotional songs. Song Lyrics penned by Unknown. ஒன்பது கோளும் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top