கிருஷ்ணா முகுந்தா முராரே

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
பாபநாசம் சிவன்எம்.கே.தியாகராஜ பாகவதர்ஜி.ராமநாதன்ஹரிதாஸ்

Krishna Mukunda Murari Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : கிருஷ்ணா முகுந்தா முராரே…
கிருஷ்ணா முகுந்தா முராரே…
ஜெய கிருஷ்ணா முகுந்தா முராரே…
ஜெய கிருஷ்ணா முகுந்தா முராரே…
ஜெய கிருஷ்ணா முகுந்தா முராரே…

ஆண் : கருணா சாகர கமலா நாயக…
கருணா சாகர கமலா நாயக…
கனகாம்பர தாரி கோபாலா…
கனகாம்பர தாரீ கோபாலா…
கிருஷ்ணா முகுந்தா முராரே…

BGM

ஆண் : காளிய மர்த்தன கம்சனி தூஷன…
காளிய மர்த்தன கம்சனி தூஷன…
கமலாயத நயனா கோபாலா…
கமலாயத நயனா கோபாலா…
கிருஷ்ணா முகுந்தா முராரே…

ஆண் : குடில குண்டலம்…
குவலய தளநீலம்…
மதுரமுரளீ ரவலோலம்…
கோடி மதன லாவண்யம்…
கோபி புண்யம் பஜா கோபாலம்…

BGM

ஆண் : கோபி ஜன மன மோகன வியாபக…

BGM

ஆண் : கோபி ஜன மன மோகன வியாபக…
கோபி ஜன மன மோகன வியாபக…
குவலய தள நீலா கோபாலா…
குவலய தள நீலா கோபாலா…
குவலய தள நீலா கோபாலா…

ஆண் : கிருஷ்ணா முகுந்தா முராரே…
ஜெய கிருஷ்ணா முகுந்தா முராரே…
முராரே…

BGM


Notes : Krishna Mukunda Murari Song Lyrics in Tamil. This Song from Haridas (1944). Song Lyrics penned by Papanasam Sivan. கிருஷ்ணா முகுந்தா முராரே பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top