கனிந்ததே

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
சினேகன்திவாகர்ஆர்.எஸ்.ராஜ்பிரதாப்கபில் ரிட்டன்ஸ்

Kanindhade Song Lyrics in Tamil


ஆண் : கனிந்ததே காலம் கனிந்ததே…
பிறந்ததே வாழ்வே பிறந்ததே…

BGM

ஆண் : வானம் இனி தூரம் இல்லையே…
வாழ்க்கை இனி பாரம் இல்லே…
ஓடு இனி தடைகள் இல்லையே…
துணிவாய் துணிவாய்… ஓஓ…

ஆண் : விழுந்தால் நீ விதையாய் முளைத்திடு…
எழுந்தால் நீ மலையாய் எழுந்திடு…
புயலாய் உன் சிறகை விரித்திடு…
துணிவாய் துணிவாய்…

ஆண் : கனவுகள் யாவுமே…
கண்முன்னே இன்று நடக்குதே…
நம்பிக்கை வேர்களில்…
புது பூக்கள் பூக்கிறதே…

ஆண் : ஓடும் தரையில் வெற்றி…
ஓடுதல் மட்டும் நிறுத்தாதே நீ…
தேடும் வரையில் வாழ்க்கை…
தேடுதல் மட்டும் நிறுத்தாதே நீ…

ஆண் : கனிந்ததே கனிந்ததே…
காலம் கனிந்ததே…
பிறந்ததே பிறந்ததே…
வாழ்வே பிறந்ததே…

ஆண் : கனிந்ததே கனிந்ததே…
காலம் கனிந்ததே…
பிறந்ததே பிறந்ததே…
வாழ்வே பிறந்ததே…

BGM

ஆண் : சாதிக்க சொல்வது உன் நெஞ்சுக்குழி…
நெருப்புதான் வேறு இல்லடா…
உனை விட்டால் உனை வெல்ல…
இந்த உலகில் யாருமில்லடா…

ஆண் : சரித்திரம் என்பது…
ஒரு காகிதம் சொல்லுகிற கதை இல்லடா…
காலம் தன் நெற்றியில்…
உன் பெயரினை எழுதனும்டா…

ஆண் : எதுவரை உனது இலக்கு என்று…
யாருக்கும் இங்கு தெரியவில்ல…
மனத்துக்குள் உறுதி இருந்துவிட்டால்…
இங்கு வயதொன்றும் தடயில்லாடா…

ஆண் : உயரம் பள்ளமும் பாதை என்றால்…
பயம் வந்து உன்னை தொடுவதில்ல…
நம்பிக்கை உனது சொத்து என்றால்…
உனை தோல்விகள் தொடர்வதில்ல…

ஆண் : கனிந்ததே கனிந்ததே…
காலம் கனிந்ததே…
பிறந்ததே பிறந்ததே…
வாழ்வே பிறந்ததே…

ஆண் : கனிந்ததே கனிந்ததே…
காலம் கனிந்ததே…
பிறந்ததே பிறந்ததே…
வாழ்வே பிறந்ததே…

BGM

ஆண் : நாளைகள் உனக்கென…
ஒரு நட்சத்திர பந்தல் இட்டு காத்திருக்கடா…
இன்றுகள் உன் வசம்…
அதை மிச்சம் இன்றி வாழ்த்திடுடா…

ஆண் : ஒவ்வொரு விடியலும் உன் முகவரி…
தேடித்தானே அலையுதுடா…
மழை தரும் மேகங்கள்…
உன் வாசல் வந்து பொழியுமாடா…

ஆண் : துணிந்து நீ நடந்தால் எட்டு கிழக்கு…
துணிந்தவன் எவனுக்கும் இல்ல வழக்கு…
தினம் ஒரு வெற்றி என்று பறை முழங்கு…
உன் திறமைக்கு திமிர் இருக்கு…

ஆண் : வெல்வதென்று ஆனபின்னே விதி எதுக்கு…
வேள்விகளை வெல்வத்தர்க்கு மதி இருக்கு…
சுத்துக்கிற பூமி உந்தன் காலில் இருக்கு…
அது உன்னை சுற்ற காத்து கிடக்கு…

ஆண் : கனிந்ததே கனிந்ததே…
காலம் கனிந்ததே…
பிறந்ததே பிறந்ததே…
வாழ்வே பிறந்ததே…

ஆண் : கனிந்ததே கனிந்ததே…
காலம் கனிந்ததே…
பிறந்ததே பிறந்ததே…
வாழ்வே பிறந்ததே…


Notes : Kanindhade Song Lyrics in Tamil. This Song from Kapil Returns (2023). Song Lyrics penned by Snehan. கனிந்ததே பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top