காதல் சடு குடு

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துஎஸ்.பி. பாலசுப்ரமண்யம் & எஸ்.பி. சரண்ஏ.ஆர்.ரகுமான்அலைபாயுதே

Kadhal Sadugudu Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : காதல் சடுகுடுகுடு…
கண்ணே தொடு தொடு…
காதல் சடுகுடுகுடு…
கண்ணே தொடு தொடு…

ஆண் : காதல் சடுகுடுகுடு…
கண்ணே தொடு தொடு…
காதல் சடுகுடுகுடு…
கண்ணே தொடு தொடு…

BGM

ஆண் : அலையே சிற்றலையே…
கரை வந்து வந்து போகும் அலையே…
என்னைத் தொடுவாய் மெதுவாய்ப் படா்வாய் என்றால்…
நுரையாய்க் கரையும் அலையே…

ஆண் : தொலைவில் பார்த்தால்…
ஆமாம் என்கின்றாய்…
அருகில் வந்தால் இல்லை என்றாய்…

ஆண் : நகில நகில நகிலா… ஓ ஓ ஓ…
விலகிடாது நகிலா… ஓ ஓ…
நகில நகில நகிலா… ஓ ஓ ஓ…
விலகிடாது நகிலா… ஓ ஓ…

ஆண் : பழகும் பொழுது குமரியாகி…
என்னை வெல்வாய் பெண்ணே…
படுக்கை அறையில் குழந்தையாகி…
என்னைக் கொல்வாய் கண்ணே…

ஆண் : காதல் சடுகுடுகுடு…
கண்ணே தொடு தொடு…
காதல் சடுகுடுகுடு…
கண்ணே தொடு தொடு…

ஆண் : காதல் சடுகுடுகுடு…
கண்ணே தொடு தொடு…
காதல் சடுகுடுகுடு…
கண்ணே தொடு தொடு…

ஆண் : நீராட்டும் நேரத்தில்…
என் அன்னையாகின்றாய்…
வாலாட்டும் நேரத்தில்…
என் பிள்ளையாகின்றாய்…

ஆண் : நானாக தொட்டாலோ…
முள்ளாகிப் போகின்றாய்…
நீயாக தொட்டாலோ…
பூவாக ஆகின்றாய்…

ஆண் : என் கண்ணீா் என் தண்ணீா்…
எல்லாமே நீயன்பே…
என் இன்பம் என் துன்பம்…
எல்லாமே நீயன்பே…
என் வாழ்வும் என் சாவும்…
உன் கண்ணில் அசைவிலே…

ஆண் : நகில நகில நகிலா… ஓ ஓ ஓ…
விலகிடாது நகிலா… ஓ ஓ…
நகில நகில நகிலா… ஓ ஓ ஓ…
விலகிடாது நகிலா… ஓ ஓ…

ஆண் : பழகும் பொழுது குமரியாகி…
என்னை வெல்வாய் பெண்ணே…
படுக்கை அறையில் குழந்தையாகி…
என்னைக் கொல்வாய் கண்ணே…

ஆண் : காதல் சடுகுடுகுடு…
கண்ணே தொடு தொடு…
காதல் சடுகுடுகுடு…
கண்ணே தொடு தொடு…

ஆண் : காதல் சடுகுடுகுடு…
கண்ணே தொடு தொடு…
காதல் சடுகுடுகுடு…
கண்ணே தொடு தொடு…

ஆண் : உன் உள்ளம் நான் காண…
என்னாயுள் போதாது…
என் அன்பை நான் சொல்ல…
உன் காலம் போதாது…

ஆண் : என் காதல் இணையென்ன…
உன் நெஞ்சு காணாது…
ஆனாலும் என் முத்தம்…
சொல்லாமல் போகாது…

ஆண் : கொண்டாலும் கொன்றாலும்…
என் சொந்தம் நீதானே…
நின்றாலும் சென்றாலும்…
உன் சொந்தம் நான்தானே…
உன் வேட்கை பின்னாலே…
என் வாழ்க்கை வளையுமே…

ஆண் : நகில நகில நகிலா… ஓ ஓ ஓ…
விலகிடாது நகிலா… ஓ ஓ…
நகில நகில நகிலா… ஓ ஓ ஓ…
விலகிடாது நகிலா… ஓ ஓ…

ஆண் : பழகும் பொழுது குமரியாகி…
என்னை வெல்வாய் பெண்ணே…
படுக்கை அறையில் குழந்தையாகி…
என்னைக் கொல்வாய் கண்ணே…

ஆண் : காதல் சடுகுடுகுடு…
கண்ணே தொடு தொடு…
காதல் சடுகுடுகுடு…
கண்ணே தொடு தொடு…

ஆண் : காதல் சடுகுடுகுடு…
கண்ணே தொடு தொடு…
காதல் சடுகுடுகுடு…
கண்ணே தொடு தொடு…

BGM


Notes : Kadhal Sadugudu Song Lyrics in Tamil. This Song from Alaipayuthey (2000). Song Lyrics penned by Vairamuthu. காதல் சடுகுடு பாடல் வரிகள்.


Discover more from Tamil Padal Varigal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top