இவன் யாரோ

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
தாமரைபி. உன்னிகிருஷ்ணன் & ஹரிணிஹாரிஸ் ஜெயராஜ்மின்னலே

Ivan Yaaro Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : வேறென்ன வேறென்ன வேண்டும்…
ஒரு முறை சொன்னால் போதும்…
நிலவையும் உந்தன் கால்மிதியாய் வைப்பேனே…
வைப்பேனே… வைப்பேனே…

ஆண் : சொல்லவும் கூட வேண்டாம்…
கண்ணிமைத்தாலே போதும்…
கேள்விகளின்றி உயிரையும் நான் தருவேனே… ஓஓஓ…

ஆண் : ஓ… மௌனம் மௌனம் மௌனம்…
மௌனமேன் மௌனமேன்…
வேறென்ன வேண்டும் வேண்டும்…
செய்கிறேன் செய்கிறேன்…

BGM

பெண் : இவன் யாரோ இவன் யாரோ வந்தது எதற்காக…
சிாிக்கின்றான் ரசிக்கின்றான் எனக்கே எனக்காக…
என்னாச்சு எனக்கே தொியவில்லை…
என் மூச்சின் காய்ச்சல் குறையவில்லை…

பெண் : அட என்ன இது என்ன இது…
இப்படி மாட்டிக்கொண்டேன்…
இது பிடிக்கிறதா பிடிக்கலையா…
யாாிடம் கேட்டு சொல்வேன்…

பெண் : இவன் யாரோ இவன் யாரோ வந்தது எதற்காக…
சிாிக்கின்றான் ரசிக்கின்றான் எனக்கே எனக்காக…
என்னாச்சு எனக்கே தொியவில்லை…
என் மூச்சின் காய்ச்சல் குறையவில்லை…

பெண் : அட என்ன இது என்ன இது…
இப்படி மாட்டிக்கொண்டேன்…
இது பிடிக்கிறதா பிடிக்கலையா…
யாாிடம் கேட்டு சொல்வேன்…

BGM

ஆண் : தோட்டத்தில் உள்ள தோட்டத்தில் உள்ள…
பூக்கள் எல்லாமே…
வண்ணப் பூக்கள் எல்லாமே…
தலையைத் திருப்பிப் பாா்க்கும் ஆனால்…
அழைத்தது உனைத்தானே…
நானோ அழைத்தது உனைத்தானே…

பெண் : நெஞ்சே நெஞ்சே உன்னை…
உள்ளே வைத்தது யாரு…

ஆண் : நீ வரும் பாதை எங்கும்…
என்னிரு உள்ளங்கை தாங்கும்…

பெண் : இவன் யாரோ இவன் யாரோ வந்தது எதற்காக…
சிாிக்கின்றான் ரசிக்கின்றான் எனக்கே எனக்காக…
என்னாச்சு எனக்கே தொியவில்லை…
என் மூச்சின் காய்ச்சல் குறையவில்லை…

பெண் : அட என்ன இது என்ன இது…
இப்படி மாட்டிக்கொண்டேன்…
இது பிடிக்கிறதா பிடிக்கலையா…
யாாிடம் கேட்டு சொல்வேன்…
இதை யாாிடம் கேட்டு சொல்வேன்…

BGM

ஆண் : கால்களின் கொலுசே கால்களின் கொலுசே…
கோபம் வருகிறதே…
உன்மேல் கோபம் வருகிறதே…

ஆண் : நான் அந்த இடத்தில் சிணுங்கிடத் துடித்தேன்…
நீ வந்து கெடுத்தாயே…
பாவி நீ வந்து கெடுத்தாயே…

பெண் : ஏனோ ஏனோ என்னை…
பாா்க்கச் செய்தாய் உன்னை…

ஆண் : நான் உன்னைக் காணத்தானா…
யுகம்தோறும் காத்துக் கிடந்தேனா…

பெண் : இவன் யாரோ இவன் யாரோ வந்தது எதற்காக…
சிாிக்கின்றான் ரசிக்கின்றான்… ம்ஹ்ம்… ம்ஹ்ம்ஹ்ம்…

ஆண் : நான்தானே நான்தானே வந்தேன் உனக்காக…
சிாிக்கின்றேன் ரசிக்கின்றேன் உனக்கே உனக்காக…
என்னாச்சு எனக்கே தொியலையே…
என் மூச்சின் காய்ச்சல் குறையலையே…

ஆண் : அட என்ன இது என்ன இது…
என்னிடம் பேசிவிடு…
என்னை பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கல்லையா…
ஒரு முறை சொல்லிவிடு…

ஆண் : ஒரே ஒரு முறை சொல்லி விடு…
ஒரு ஒரு முறை சொல்லி விடு…
ஒரே ஒரு முறை சொல்லி விடு…
சொல்லி விடு… சொல்லி விடு… சொல்லி விடு…


Notes : Ivan Yaaro Song Lyrics in Tamil. This Song from Minnale (2001). Song Lyrics penned by Thamarai. இவன் யாரோ பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top