இடிச்ச பச்சரிசி

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
அண்ணாமலைரஞ்சித், சங்கீதா & வினயாவிஜய் ஆண்டனிஉத்தம புத்திரன்

Idicha Pacharasi Song Lyrics in Tamil


BGM

குழு : கல்யாண தேதி வந்து கண்ணோடு ஒட்டிக்கிச்சு…
பெண் நெஞ்சில் ஆனந்த கூத்தாச்சு…
பாருங்கடி பொண்ண பாருங்கடி…
வெட்கத்தில் அவ கன்னம் சிவந்திருச்சு…

BGM

குழு : ஏ இடிச்ச பச்சரிசி புடிச்ச மாவிளக்கு…
அரைச்ச சந்தனமும் மணக்க…
மதுரை மல்லிகைப்பூ சிரிக்கும் செவ்வந்திப்பூ…
செவந்த குங்குமப்பூ மயக்க…

ஆண் : தை மாசம் வந்துடுச்சு…
கால நேரம் சேந்துடுச்சு…
ஜோடி ஒண்ணா ஆயிடுச்சு…
மேளச்சத்தம் கேட்டுடுச்சு…

ஆண் : மேகம் கருத்துருச்சு…
மாரி மழை பெஞ்சுடுச்சு…
மண்ணில் மணம் ஏறிடுச்சு…
மஞ்சள் நிறம் கூடிடுச்சு…

குழு : தந்தன தந்தன தந்தன தந்தன…
தந்தானன்னானன்னானே…
தந்தன தந்தன தந்தன தந்தன…
தந்தானன்னானன்னானே…

குழு : ஏ இடிச்ச பச்சரிசி புடிச்ச மாவிளக்கு…
அரைச்ச சந்தனமும் மணக்க…
மதுரை மல்லிகைப்பூ சிரிக்கும் செவ்வந்திப்பூ…
செவந்த குங்குமப்பூ மயக்க…

BGM

பெண் : ஏ நெனச்சக் கனவு ஒண்ணு நெஜமா நடந்திருச்சு…
உன்னோட நான் சேருறது பலிச்சாச்சு…

ஆண் : விதைச்ச விதையும் இங்கு செடியா முளைச்சிருச்சு…
பூவும் இல்ல காயும் இல்ல கனியாச்சு…

பெண் : கல்யாணத் தேதி வந்து கண்ணோடு ஒட்டிக்கிச்சு…
என் நெஞ்சில் ஆனந்தக் கூத்தாச்சு…

ஆண் : ஏ கண்டாங்கி சேலைக் கட்டி என் கைய நீ புடிச்சு…
நாம் சேரும் நாளு இங்கு வந்தாச்சு…

குழு : தந்தன தந்தன தந்தன தந்தன…
தந்தானன்னானன்னானே…

ஆண் : ஏ இடிச்ச…
பெண் : பச்சரிசி…
ஆண் : புடிச்ச…
பெண் : மாவிளக்கு…

ஆண் : அரைச்ச…
பெண் : சந்தனமும் மணக்க…

ஆண் & பெண் : மதுரை மல்லிகைப்பூ சிரிக்கும் செவ்வந்திப்பூ…
செவந்த குங்குமப்பூ மயக்க…

BGM

பெண் : ஏ தாங்கும் மரக்கிளையா…
போற வழி நீ துணையா…
கூட வர என்ன கொறை அது போதும்…

ஆண் : ஏ ஆலமரத்து மேல கூவுற ஒருக்குயிலா…
வீட்டுக்குள்ள கூடு கட்டு அது போதும்…

பெண் : என்னோட நீ சிரிச்சா…
கண்ணீர நீ துடைச்சா…
வேறேதும் வேணாமே அது போதும்…

ஆண் : வீடு திரும்பயிலே வாசல் தொறக்கையிலே…
மஞ்சள் முகம் சிரிச்சா அது போதும்…

குழு : தந்தன தந்தன தந்தன தந்தன…
தந்தானன்னானன்னானே…
தந்தன தந்தன தந்தன தந்தன…
தந்தானன்னானன்னானே…

குழு : ஏ இடிச்ச பச்சரிசி புடிச்ச மாவிளக்கு…
அரைச்ச சந்தனமும் மணக்க…
மதுரை மல்லிகைப்பூ சிரிக்கும் செவ்வந்திப்பூ…
செவந்த குங்குமப்பூ மயக்க…

ஆண் : தை மாசம் வந்துடுச்சு…
கால நேரம் சேந்துடுச்சு…
ஜோடி ஒண்ணா ஆயிடுச்சு…
மேளச்சத்தம் கேட்டுடுச்சு…

ஆண் : மேகம் கருத்துருச்சு…
மாரி மழை பெஞ்சுடுச்சு…
மண்ணில் மணம் ஏறிடுச்சு…
மஞ்சள் நிறம் கூடிடுச்சு…

{ குழு : தந்தன தந்தன தந்தன தந்தன…
தந்தானன்னானன்னானே…
தந்தன தந்தன தந்தன தந்தன…
தந்தானன்னானன்னானே… } * (2)


Notes : Idicha Pacharasi Song Lyrics in Tamil. This Song from Uthama Puthiran (2010). Song Lyrics penned by Annamalai. இடிச்ச பச்சரிசி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top