குருவாயூரப்பா

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
பூவை செங்குட்டுவன்சீர்காழி கோவிந்தராஜன்குன்னக்குடி வைத்தியநாதன்திருமலை தென்குமரி

Guruvayoorappa Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : குருவாயூரப்பா திருவருள் தருவாய் நீயப்பா…

BGM

ஆண் : குருவாயூரப்பா திருவருள் தருவாய் நீயப்பா…
உன் கோவில் வாசலிலே…
தினமும் திருநாள் தானப்பா…
திருநாள் தானப்பா…

ஆண் : குருவாயூரப்பா திருவருள் தருவாய் நீயப்பா…
உன் கோவில் வாசலிலே…
தினமும் திருநாள் தானப்பா…
திருநாள் தானப்பா…

ஆண் : குருவாயூரப்பா திருவருள் தருவாய் நீயப்பா…

BGM

ஆண் : எங்கும் உந்தன் திருநாமம்…
எதிலும் நீயே ஆதாரம்…
எங்கும் உந்தன் திருநாமம்…
எதிலும் நீயே ஆதாரம்…

ஆண் : உன் சங்கின் ஒலியே சங்கீதம்…
சரணம் சரணம் உன் பாதம்…
உன் சங்கின் ஒலியே சங்கீதம்…
சரணம் சரணம் உன் பாதம்…

ஆண் : குருவாயூரப்பா திருவருள் தருவாய் நீயப்பா…
உன் கோவில் வாசலிலே…
தினமும் திருநாள் தானப்பா…
திருநாள் தானப்பா…

ஆண் : குருவாயூரப்பா திருவருள் தருவாய் நீயப்பா…

BGM

ஆண் : உலகம் என்னும் தேரினையே…
ஓடச் செய்யும் சாரதியே…
உலகம் என்னும் தேரினையே…
ஓடச் செய்யும் சாரதியே…

ஆண் : காலம் என்னும் சக்கரமே…
உன் கையில் சுழலும் அற்புதமே…
காலம் என்னும் சக்கரமே…
உன் கையில் சுழலும் அற்புதமே…

ஆண் : குருவாயூரப்பா திருவருள் தருவாய் நீயப்பா…
உன் கோவில் வாசலிலே…
தினமும் திருநாள் தானப்பா…
திருநாள் தானப்பா…

ஆண் : குருவாயூரப்பா திருவருள் தருவாய் நீயப்பா…

BGM


Notes : Guruvayoorappa Song Lyrics in Tamil. This Song from Thirumalai Thenkumari (1970). Song Lyrics penned by Poovai Senguttuvan. குருவாயூரப்பா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top