ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா

பாடலாசிரியர்பாடகர்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
விவேகாநகாஷ் அசிஸ்தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்புஷ்பா

Eyy Beta Idhu En Patta Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண்: வல பக்கம் நானே…
இட பக்கம் நானே…
தல மேல ஆகாயம்…
மொத்தம் நானே…

BGM

ஆண்: அட தப்பும் நானே…
யே ரைட்டும் நானே…
தப்புக்கும் ரைட்டுக்கும்…
அப்பன் நானே…

BGM

ஆண்: என்னோட மோதி வெல்ல…
பூமி மேல யாருமில்லா…
சூராதி சூரன் இங்கு நானே…
என் மேல கைவைக்க…
யாரும் பொறக்க வில்ல…
பொறந்தாக்கா அந்த ஆளும் நானே…

ஆண்: என்னோட மீச ரெண்டு…
தீட்டி வெச்ச கோடாரி டா…
ரத்தம் வரும் மண்டையில…
ராட்சசன் நான் சண்டையில வா…

ஆண்: ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா…
BGM
ஆண்: ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா…
BGM
ஆண்: ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா…
BGM
ஆண்: அரே ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா…

BGM

ஆண்கள்(குழு): உன்ன கடலுல போட்டாக்கா…
ஆண்: மீன கவ்விகிட்டு வருவேன்டா…
ஆண்கள்(குழு): உன்ன காத்துல எருஞ்சாக்கா…
ஆண்: நான் காத்தாடி ஆவேன்டா…
ஆண்கள்(குழு):அட மண்ணுக்குள்ள…
உன்ன வெச்சு பொதாச்சாக்கா…
ஆண்: நா வைரமாக மாறி வந்து…
கெத்தா ஜொலிப்பேன் டா…

ஆண்: ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா…
BGM
ஆண்: ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா…
BGM
ஆண்: ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா…
BGM
ஆண்: அரே ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா…

BGM

ஆண்கள்(குழு): நீ எவண்டா எவண்டா சொல்லு…
ஆண்: இரும்பா போல நான் தில்லு…
அட வளச்சாலும் வாழவேன் தள்ளு…
BGM

ஆண்கள்(குழு): நீ எவண்டா எவண்டா சொல்லு…
ஆண்: தீப்பொறி போல நான் தில்லு…
என்ன தீண்டுனா காட்டு தீ தள்ளு…

BGM

ஆண்கள்(குழு): நீ எவண்டா எவண்டா சொல்லு…
ஆண்: பாறை போல நான் தில்லு…
வெடிய ஓடைச்சாலும்…
உலிய சிதைச்சாலும்…
வணங்குற சிலையாவேன் நானு…

ஆண்: ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா…
BGM
ஆண்: ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா…
BGM
ஆண்: ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா…
BGM
ஆண்: அரே ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா…

BGM


Notes : Eyy Beta Idhu En Patta Song Lyrics in Tamil. This Song from Pushpa (2021). Song Lyrics penned by Viveka. ஏய் பேட்டா இது என் பட்டா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top