என்னதான் நடக்கும்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
கண்ணதாசன்டி.எம்.சௌந்தரராஜன்எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் & டி.கே.ராமமூர்த்திபணத்தோட்டம்

Enna Than Nadakkum Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே…
இருட்டுனில் நீதி மறையட்டுமே…
தன்னாலே வெளிவரும் தயங்காதே…
தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே…

ஆண் : என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே…
இருட்டுனில் நீதி மறையட்டுமே…
தன்னாலே வெளிவரும் தயங்காதே…
தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே…
ஒரு தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே…

BGM

ஆண் : பின்னாலே தெரிவது அடிச்சுவடு…
முன்னாலே இருப்பது அவன் வீடு…
பின்னாலே தெரிவது அடிச்சுவடு…
முன்னாலே இருப்பது அவன் வீடு…

ஆண் : நடுவினிலே நீ விளையாடு…
நல்லதை நினைத்தே நீ போராடு…

BGM

ஆண் : நல்லதை நினைத்தே போராடு…

ஆண் : என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே…
இருட்டுனில் நீதி மறையட்டுமே…
தன்னாலே வெளிவரும் தயங்காதே…
தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே…
ஒரு தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே…

BGM

ஆண் : உலகத்தில் திருடர்கள் சரி பாதி…
ஊமைகள் குருடர்கள் அதி பாதி…
உலகத்தில் திருடர்கள் சரி பாதி…
ஊமைகள் குருடர்கள் அதி பாதி…

ஆண் : கழகத்தில் பிறப்பதுதான் நீதி…
மனம் கலங்காதெ மதிமயங்காதே…
கலங்காதெ மதிமயங்காதே…

BGM

ஆண் : கலங்காதெ மதிமயங்காதே…

ஆண் : என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே…
இருட்டுனில் நீதி மறையட்டுமே…
தன்னாலே வெளிவரும் தயங்காதே…
தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே…
ஒரு தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே…

BGM

ஆண் : மனதுக்கு மட்டும் பயந்துவிடு…
மானத்தை உடலில் கலந்துவிடு…
மனதுக்கு மட்டும் பயந்துவிடு…
மானத்தை உடலில் கலந்துவிடு…

ஆண் : இருக்கின்ற வரையில் வாழ்ந்துவிடு…
இரண்டினில் ஒன்று பார்த்துவிடு…
இரண்டினில் ஒன்று பார்த்துவிடு…

BGM

ஆண் : இரண்டினில் ஒன்று பார்த்துவிடு…

ஆண் : என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே…
இருட்டுனில் நீதி மறையட்டுமே…
தன்னாலே வெளிவரும் தயங்காதே…
தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே…
ஒரு தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே…

BGM


Notes : Enna Than Nadakkum Song Lyrics in Tamil. This Song from Panathottam (1963). Song Lyrics penned by Kannadasan. என்னதான் நடக்கும் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top