எம் மனசுல

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
முத்துலிங்கம்மனோ & சுஜாதா மோகன்சிற்பிசீறிவரும் காளை

Em Manasiley Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : எம் மனசுல அடி உன்ன நெனச்சதுனாலே…
இன்று வரையில் வேற பெண்ண நெனைக்கல நானே…

பெண் : எம் மனசுல அட உன்ன நெனச்சதனாலே…
வேற எதையும் இந்த நெஞ்சில் நெனைக்கல நானே…

ஆண் : இந்த அழகு என்றும் எனக்கு…
பெண் : இந்த உசிரு என்றும் உனக்கு…

ஆண் : ஒய்… உன்னத் தவிர சொந்தம் எனக்கு…
உள்ளபடி உலகில் ஏதுமில்ல…

பெண் : எம் மனசுல அட உன்ன நெனச்சதனாலே…
ஆண் : அஹஹா…
பெண் : வேற எதையும் இந்த நெஞ்சில் நெனைக்கல நானே…

BGM

பெண் : காத்தையே கையில கிள்ளி எடுப்போம்…
நம்ம காதல பூமிக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம்…

ஆண் : ஹேஹே… பூவுக்கு வாசத்த கத்துக் கொடுப்போம்…
வெள்ளி மேகத்த பார்வையால் கட்டி இழுப்போம்…

பெண் : உன்னச் சுத்தும் இந்த மணம்…
உன்னுடைய நந்தவனம்…

ஆண் : நந்தவனச் செடியிலே தேனெடுக்க வேணுமே…

பெண் : உன்னை எண்ணியே கையில் அள்ளினால்…
உப்புக்கல்லும் அமுதம் ஆகுமையா…

ஆண் : ஏய்… எம் மனசுல அடி உன்ன நெனச்சதனாலே…
இன்று வரையில் வேற பெண்ண நெனைக்கல மானே…

பெண் : எம் மனசுல அட உன்ன நெனச்சதனாலே…
ஆண் : அடடா…
பெண் : வேற எதையும் இந்த நெஞ்சில் நெனைக்கல நானே…

BGM

ஆண் : ஆண்டவன் தந்தது இந்த பிறப்பு…
என்னை ஆளவே வந்ததே உந்தன் வனப்பு…

பெண் : பார்த்திடும் பார்வையில் என்ன துடிப்பு…
உன்னப் பார்த்ததும் பொங்குதே நெஞ்சில் இனிப்பு…

ஆண் : ஹோ… கண்ணிருக்கும் காரணமே…
கண்ணே உன்னைப் பார்த்திடவே…

பெண் : நெஞ்சிருக்கும் காரணமே…
நித்தம் உன்னை நினைக்கவே…

ஆண் : ஓஒ… வாழும் வரைக்கும் சொந்தம் இனிக்கும்…
வாழ்க்கை ஒரு வசந்தம் ஆகுமடி…

ஆண் : எம் மனசுல அடி உன்ன நெனச்சதனாலே…
இன்று வரையில் வேற பெண்ண நெனைக்கல மானே…

பெண் : எம் மனசுல அட உன்ன நெனச்சதனாலே…
ஆண் : அஹ…
பெண் : வேற எதையும் இந்த நெஞ்சில் நெனைக்கல நானே…

ஆண் : இந்த அழகு என்றும் எனக்கு…
பெண் : இந்த உசிரு என்றும் உனக்கு…

ஆண் : ஒ… உன்ன தவிர சொந்தம் எனக்கு…
உள்ளபடி உலகில் ஏதுமில்ல…

பெண் : எம் மனசுல அட உன்ன நெனச்சதனாலே…
ஆண் : ஆஹஹா…
பெண் : வேற எதையும் இந்த நெஞ்சில் நெனைக்கல நானே…


Notes : Em Manasiley Song Lyrics in Tamil. This Song from Seeri Varum Kaalai (2001). Song Lyrics penned by Muthulingam. எம் மனசுல பாடல் வரிகள்.


Discover more from Tamil Padal Varigal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top