எதிர்த்து நில்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
கங்கை அமரன்யுவன் ஷங்கர் ராஜா, ஜி. வி. பிரகாஷ் குமார், டி.இமான், விஜய் ஆண்டனி, எஸ்.எஸ். தமன்யுவன் ஷங்கர் ராஜாபிரியாணி

Edhirthu Nill Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : திரும்பி வா உன் திசை எது தெரிந்தது…
மாறிப் போகாதே…
வருவதை நீ எதிர்கொண்டு பார்த்திடு…
கோழை ஆகாதே… ஏ…

ஆண் : உன் இள ரத்தம்…
அது நித்தம் கொதிக்கட்டும்…
எண்ணிய எண்ணம்…
அது என்றும் ஜெயிக்கட்டும்…
தப்பேதும் இல்லை…
நீ அப்பனுக்குப் பிள்ளை…

ஆண் : எதிர்த்து நில்…
எதிரியே இல்லை…
நம்பிக்கைகொள்…
தடைகளே இல்லை…

ஆண் : நிமிடம் ஏன் நொடிகளே போதும்…
நினைப்பதே வெற்றிதானே எழுந்து வா…

ஆண் : லாயில்லல்லா லாயில்லல்லா லேயோ…
லாயில்லல்லா லாயில்லல்லா லேயோ…
லாயில்லல்லா லாயில்லல்லா லேயோ…
நினைப்பதே வெற்றிதானே எழுந்து வா…

BGM

ஆண் : தன்னால் வருவதை ஏற்றுக்கொள்…
உன் கால் பதிவுகள் அழியாது…
வான்வெளி வரை தொட்டுச் செல்…
உன் பரம்பரை முடிவேது…

ஆண் : விழித்தவன் தூங்கக் கூடாது…
எழுந்தபின் விழுதல் ஆகாது…
வாராத பொழுது…
வருகிற பொழுது வாரிக்கொள்…

ஆண் : தாராத ஒன்றை தருகிற நேரம்…
வா பறந்து…
மண் மேல் இருந்து…
விண் போல் உயர்ந்து…

ஆண் : எதிர்த்து நில்…
எதிரியே இல்லை…
நம்பிக்கைகொள்…
தடைகளே இல்லை…

ஆண் : நிமிடம் ஏன் நொடிகளே போதும்…
நினைப்பதே வெற்றிதானே எழுந்து வா…

BGM

ஆண் : ஒன்றே உறவென எண்ணிக்கொள்…
இன்றே நிஜமென ஏற்றுக்கொள்…
அன்பால் இணைத்தது விலகாது…
அதுவே நிலை அதை ஒப்புக்கொள்…

ஆண் : நினைத்ததை நடத்தி முன்னேறு…
நிலைக்கட்டும் நமது வரலாறு…
ஏதான போதும் விடிகிற பொழுது மாறுமோ…

ஆண் : எல்லோர்க்கும் இங்கே இனி வரும் காலம்…
ஆனந்தம்தான் ஆரம்பம்…
இது நிரந்தரம்தான்…

ஆண் : திரும்பி வா உன் திசை எது தெரிந்தது…
மாறிப் போகாதே…
வருவதை நீ எதிர்கொணடு பார்த்திடு…
கோழை ஆகாதே…

ஆண் : உன் இள ரத்தம்…
அது நித்தம் கொதிக்கட்டும்…
எண்ணிய எண்ணம்…
அது என்றும் ஜெயிக்கட்டும்…
தப்பேதும் இல்லை…
நீ அப்பனுக்குப் பிள்ளை…

ஆண் : எதிர்த்து நில்…
எதிரியே இல்லை…
நம்பிக்கைகொள்…
தடைகளே இல்லை…

ஆண் : நிமிடம் ஏன் நொடிகளே போதும்…
நினைப்பதே வெற்றிதானே எழுந்து வா…

ஆண் : லாயில்லல்லா லாயில்லல்லா லேயோ…
லாயில்லல்லா லாயில்லல்லா லேயோ…
லாயில்லல்லா லாயில்லல்லா லேயோ…
நினைப்பதே வெற்றிதானே எழுந்து வா…


Notes : Edhirthu Nill Song Lyrics in Tamil. This Song from Biriyani (2013). Song Lyrics penned by Gangai Amaran. எதிர்த்து நில் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top