சலக்கு சலக்கு

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
ரா. ரவிசங்கர்அருண்மொழி & சுஜாதா மோகன்எஸ். ஏ. ராஜ்குமார்சூர்யவம்சம்

Chalakku Chalakku Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : சலக்கு சலக்கு சரிக சேல சலக்கு சலக்கு…
வெலக்கு வெலக்கு வெக்கம் வந்தா வெலக்கு வெலக்கு…

ஆண் : உனக்குக் குளிரினா என்ன எடுத்துப் போத்திக்கோ…
மாமன் தோளில மச்சம் போல ஒட்டிக்கோ…
அடடா… அல்வாத்துண்டு இடுப்பு உன் இடுப்பு…
அழகா பத்திகிச்சு நெருப்பு தூள் கெலப்பு…

பெண் : சலக்கு சலக்கு சரிக சேல சலக்கு சலக்கு…
வெலக்கு வெலக்கு வெக்கம் வந்தா வெலக்கு வெலக்கு…

BGM

ஆண் : அடியே மெட்டிச் சத்தம் கேட்காமத்தான்…
தலையே வெடிச்சிருச்சு வெகுநேரந்தான்…

பெண் : வரப்பில் உன்னப் பாத்தா மறுவேளதான்…
இடுப்பில் நிக்காதைய்யா என் சேலதான்…

ஆண் : காலையிலும் காட்சி உண்டு சாத்திக்கடி கதவத்தான்…
கட்டிலுக்குக் கால்வலிச்ச கட்டாண்தர படுக்கதான்…

பெண் : உடும்பு முழுக்க இப்பபோ…
ஒரு ரயிலு ஒடுது மச்சான்…
கலச்சு நொருக்கச் சொல்லி…
என் வளையல் கெஞ்சுது மச்சான்…

ஆண் : அடடா… அல்வாத்துண்டு இடுப்பு உன் இடுப்பு…
அழகா பத்திகிச்சு நெருப்பு தூள் கெலப்பு…

பெண் : சலக்கு சலக்கு சரிக சேல சலக்கு சலக்கு…

ஆண் : வெலக்கு வெலக்கு வெக்கம் வந்தா வெலக்கு வெலக்கு…

BGM

பெண் : கெழக்கே வெளுக்காம இருந்தாலென்ன…
இரவே முடியாமத் தொடர்ந்தாலென்ன…

ஆண் : குடையே பிடிக்காம நனஞ்சாலென்ன…
படுக்க சுருட்டாம கெடந்தாலென்ன…

பெண் : மார்கழியில் பாய்விரிச்சா மாசிவந்தா மசக்கதான்…
ஆத்தங்கர அரசமரம் சுத்தவேணாம் ஜாலிதான்…

ஆண் : உனக்குள் விழுந்தபின்னே…
நான் எனக்குள் எழுந்ததென்ன…

பெண் : வெளக்கு அனச்ச பின்னே…
ஒரு வெளிச்சம் தெரிஞ்சதென்ன…

ஆண் : அடடா… அல்வாத்துண்டு இடுப்பு உன் இடுப்பு…
அழகா பத்திகிச்சு நெருப்பு தூள் கெலப்பு…

பெண் : சலக்கு சலக்கு சரிக சேல சலக்கு சலக்கு…

ஆண் : வெலக்கு வெலக்கு வெக்கம் வந்தா வெலக்கு வெலக்கு…

பெண் : எனக்குக் குளிரினா உன்ன எடுத்துப் போத்துவேன்…
மாமன் தோளில மச்சம் போல மாறுவேன்…

ஆண் : அடடா… அல்வாத்துண்டு இடுப்பு உன் இடுப்பு…

பெண் : அழகா பத்திகிச்சு நெருப்பு தூள் கெலப்பு…

ஆண் : சலக்கு சலக்கு சரிக சேல சலக்கு சலக்கு…
வெலக்கு வெலக்கு வெக்கம் வந்தா வெலக்கு வெலக்கு…

BGM


Notes : Chalakku Chalakku Song Lyrics in Tamil. This Song from Suryavamsam (1997). Song Lyrics penned by Ra.Ravishankar. சலக்கு சலக்கு பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top