அழகிய அசுரா

பாடலாசிரியர்பாடகர்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
தாமரைஅனிதா சந்திரசேகர் டி. இமான்விசில்

Azhagiya Asura Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : அழகிய அசுரா அழகிய அசுரா…
அத்துமீற ஆசையில்லையா…
கனவில் வந்து எந்தன் விரல்கள்…
கிச்சு கிச்சு மூட்டவில்லையா…

பெண் : அழகிய அசுரா அழகிய அசுரா…
அத்துமீற ஆசையில்லையா…
கனவில் வந்து எந்தன் விரல்கள்…
கிச்சு கிச்சு மூட்டவில்லையா…

பெண் : வட்ட வட்டமாக வானவில்லை வெட்டி…
குட்டி குட்டி மாலை ஆக்குவேன்…
புடவை ஏறி நீயும் என்னை அள்ளி கொண்டால்…
மூச்சு முட்ட முட்ட சூட்டுவேன்…
கூடுவிட்டு கூடு பாயும் வித்தை கற்று…
உன்னை அடைவேன்…

பெண் : அழகிய அசுரா அழகிய அசுரா…
அத்துமீற ஆசையில்லையா…
கனவில் வந்து எந்தன் விரல்கள்…
கிச்சு கிச்சு மூட்டவில்லையா…

BGM

பெண் : கடல் நீளத்தில் கண்கள்…
கொண்ட பெண்ணிடம் செல்வம் சேரும்…
கருங்கூந்தலின் பெண்கள்…
தொட்ட காரியம் வெற்றி ஆகும்…

பெண் : உச்சந்தலையில் உள்ள…
என் அர்ஜுனா மச்சம் சொல்லும்…
என்னை சேர்பவன் யாரும்…
அவன் சகலமும் பெற்று வாழ்வான் என்று…

பெண் : அழகிய அசுரா அழகிய அசுரா…
அத்துமீற ஆசையில்லையா…
கனவில் வந்து எந்தன் விரல்கள்…
கிச்சு கிச்சு மூட்டவில்லையா…

BGM

பெண் : கனவொன்றிலே நேற்று…
ரெண்டு பாம்புகள் பின்ன கண்டேன்…
நகம் பத்திலும் பூக்கள்…
மாறி மாறியே பூக்க கண்டேன்…

பெண் : விழுகும் போதே வானில்…
ஏறி நட்சத்திரத்தை கண்டேன்…
நிகழும் யாதும் நன்றாய்…
தினம் நிகழ்ந்திட தானே நானும் கண்டேன்…

பெண் : அழகிய அசுரா அழகிய அசுரா…
அத்துமீற ஆசையில்லையா…
கனவில் வந்து எந்தன் விரல்கள்…
கிச்சு கிச்சு மூட்டவில்லையா…

பெண் : அழகிய அசுரா அழகிய அசுரா…
அத்துமீற ஆசையில்லையா…
கனவில் வந்து எந்தன் விரல்கள்…
கிச்சு கிச்சு மூட்டவில்லையா…

பெண் : வட்ட வட்டமாக வானவில்லை வெட்டி…
குட்டி குட்டி மாலை ஆக்குவேன்…
புடவை ஏறி நீயும் என்னை அள்ளி கொண்டால்…
மூச்சு முட்ட முட்ட சூட்டுவேன்…
கூடுவிட்டு கூடு பாயும் வித்தை கற்று…
உன்னை அடைவேன்…

பெண் : அழகிய அசுரா அழகிய அசுரா…
அத்துமீற ஆசையில்லையா…
கனவில் வந்து எந்தன் விரல்கள்…
கிச்சு கிச்சு தார ரர ரா…


Notes : Azhagiya Asura Song Lyrics in Tamil. This Song from Whistle (2003). Song Lyrics penned by Thamarai. அழகிய அசுரா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top