ஆச மச்சான்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
கஸ்தூரி ராஜாசுவர்ணலதாஇளையராஜாகும்மிப்பாட்டு

Aasa Machan Song Lyrics in Tamil


பெண் : அடி ஆச மச்சான் வாங்கி தந்த மல்லிகைப்பூ…
அது தானாகத்தான் தந்ததம்மா புல்லரிப்பு…

BGM

பெண் : அடி ஆச மச்சான் வாங்கி தந்த மல்லிகைப்பூ…
அது தானாகத்தான் தந்ததம்மா புல்லரிப்பு…

பெண் : ஆச மனச தூண்டி…
அது மாமன் மனச கூறும்…
குழு : தானா தந்தன தானா…
தானா தந்தன தானா…

பெண் : அடி பேச்சியம்மா மாரியம்மா சேந்து கும்மியடி…
என் மாமனுக்கு தூது விட்டு பாட்டு சொல்லியடி…

பெண் : அடி ஆச மச்சான் வாங்கி தந்த மல்லிகைப்பூ…
அது தானாகத்தான் தந்ததம்மா புல்லரிப்பு…

BGM

பெண் : ஓட வழி போகையில…
அவன் ஓடி வந்து வழி மரிச்சான்…
குழு : தன்னான நன்னா…
தான தன்னான நன்னா…

பெண் : கூட வந்து குசும்பு பண்ணி…
மெல்ல சேலையைத்தான் புடிச்சிழுத்தான்…
குழு : தன்னான நன்னா…
தான தன்னான நன்னா…

பெண் : கட்டிக்கத்தான் போறேன் உன்ன…
கட்டி கட்டி தான் புடிச்சான்…
கட்டு பட்டு கட்டு பட்டு நான் கிடந்தேன்…
குழு : தந்தன தந்தன நா…

பெண் : கண்ண கொஞ்சம் மூடிக்கிட்டேன்…
உன் மடியில் சாஞ்சிகிட்டேன்…
ரெக்கை கட்டி ரெக்கை கட்டி நான் பறந்தேன்…
குழு : தந்தன தந்தன நா…

பெண் : அட கண்ணு முழிச்சா…
மாமனத்தான் காணவில்லை…
அங்க நடந்த கத அத்தனையும் கனவு குள்ள…

பெண் : அடி ஆச மச்சான் வாங்கி தந்த மல்லிகைப்பூ…
அது தானாகத்தான் தந்த தம்மா புல்லரிப்பு…

BGM

பெண் : தோடு ஒன்னு போடணும்னு…
மெல்ல காத தொட்டான் காத தொட்டான்…
குழு : தன்னான நன்னா…
தான தன்னான நன்னா…

பெண் : கொலுசு ஒன்னு போடணும்னு…
அவன் கால தொட்டான் கால தொட்டான்…
குழு : தன்னான நன்னா…
தான தன்னான நன்னா…

பெண் : கைவளவி போட்டு விட…
கையி ரெண்டதான் புடிச்சான்…
கண்ணு ரெண்ட மூட சொல்லிதான் இழுத்தான்…
குழு : தந்தன தந்தன நா…

பெண் : மூக்குத்திய போட்டு விட…
உன் முகத்ததான் நிம்மதி…
நேருக்கு நேர் முன்ன வந்துதான் சிரிச்சான்…
குழு : தந்தன தந்தன நா…

பெண் : அட கண்ணு முழிச்சா…
மாமனத்தான் காணவில்லை…
அங்க நடந்த கத அத்தனையும் கனவு குள்ள…

பெண் : அடி ஆச மச்சான் வாங்கி தந்த மல்லிகைப்பூ…
அது தானாகத்தான் தந்ததம்மா புல்லரிப்பு…

பெண் : ஆச மனச தூண்டி…
அது மாமன் மனச கூறும்…
குழு : தானா தந்தன தானா…

பெண் : அடி வாச கதவ சாத்தி…
மெல்ல மறைஞ்சி பாக்க தோணும்…
குழு : தானா தந்தன தானா…

பெண் : அடி பேச்சியம்மா மாரியம்மா சேந்து கும்மியடி…
என் மாமனுக்கு தூது விட்டு பாட்டு சொல்லியடி…

பெண் : அடி ஆச மச்சான் வாங்கி தந்த மல்லிகைப்பூ…
குழு : தந்தன தந்தா…
பெண் : அது தானாகத்தான் தந்ததம்மா புல்லரிப்பு…
குழு : தந்தன தந்தா…


Notes : Aasa Machan Song Lyrics in Tamil. This Song from Kummi Pattu (1999). Song Lyrics penned by Kasthuri Raja. ஆச மச்சான் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top