வம்புல தும்புல

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
கபிலன்கானா முத்து, இசைவாணி, சந்தோஷ் நாராயணன் & கானா தரணிசந்தோஷ் நாராயணன்சார்பட்டா பரம்பரை

Vambula Thumbula Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : வானம் விடிஞ்சிருச்சி காசுடா மோளத்த…
சோல மறைஞ்சிருச்சி போடுடா ஆட்டத்த…

BGM

ஆண் : வாறான்டா தள்ளிக்கோ…
வேறாண்ட வச்சுக்கோ…
கபிலன் வாறான்டா தள்ளிக்கோ…
ஹே… வேறாண்ட வச்சுக்கோ…

ஆண் : ஒத்தக்கால் சாட்ட பம்பரம்…
மாமா சுத்துனா நரம்பு அர்ந்துரும்…
உன்னப்போல் இல்ல எந்திரம்…
உன் வெற்றியோ வீர தந்திரம்…

BGM

ஆண் : ஆள பாத்து வாய சாத்து…
ஆட்டந்தான் காட்டாதடா…
ஊர சேத்து கைய கோர்த்து…
குத்தாட்டம் நீ போடேண்டா…

ஆண் : ஹே… வம்புல தும்புல வம்புல தும்புல மாட்டிக்காத…
வாயில வெத்தல வாயில வெத்தல போட்டுக்காத…
ஹே… வம்புல தும்புல தும்புல வம்புல மாட்டிக்காத…
வாயில வெத்தல வாயில வெத்தல போட்டுக்காத…

ஆண் : வானம் விடிஞ்சிருச்சி காசுடா மோளத்த…
சோல மறைஞ்சிருச்சி போடுடா ஆட்டத்த…

BGM

ஆண் : ஏ… வாறான்டா தள்ளிக்கோ…
ஏ… வேறாண்ட வச்சுக்கோ…
கபிலன் வாறான்டா தள்ளிக்கோ…
ஹே… வேறாண்ட வச்சுக்கோ…

ஆண் : காத்தாடி கீழ சுங்குடா…
மச்சான் கையதான் வச்சா சங்குடா…
பட்டாச போடு இங்கடா…
அட சண்டனா மாமா கிங்குடா… ஹேஹே கிங்குடா…

ஆண் : ஆள பாத்து வாய சாத்து…
ஆட்டந்தான் காட்டாதடா…
ஊர சேத்து கைய கோர்த்து…
குத்தாட்டம் நீ போடேண்டா…

ஆண் : ஹே… வம்புல தும்புல வம்புல தும்புல மாட்டிக்காத…
வாயில வெத்தல வாயில வெத்தல போட்டுக்காத…
ஹே… வம்புல தும்புல தும்புல வம்புல மாட்டிக்காத…
ஹே…வாயில வெத்தல வாயில வெத்தல போட்டுக்காத…

ஆண் : ஹே… வானம் விடிஞ்சிருச்சி காசுடா மோளத்த மாமே…
மாமே…

BGM

பெண் : மச்ச கல்லு மூக்குத்தி…
மஞ்ச தண்ணி ஆரத்தி…
மச்சான் இப்ப மாப்புள…
பொண்ணு புளியந்தோப்புல…

பெண் : இங்க வச்சு ஆலங்காட்டு…
தக்கா தக்கா மேளங்காட்டு…
பத்து ரூவா மாலை போட்டு…
சுத்தி வச்சு மோளம் காட்டு…

பெண் : கூரை பட்டு மினுக்கலா…
நடந்து வரா கலக்கலா…
எண்ணெயில கருத்தல்லா…
மொரப்பா வெறப்பா நிக்காத…

பெண் : கற்பூரம்…
ஆண் : பத்தி வையி…
பெண் : பூசணிய…
ஆண் : சுத்தி வையி…
பெண் : எங்கம்மாட்ட…
ஆண் : எட்த்து வையி…
ஆண் & பெண் : எல்லாத்தையும்… சுத்தி வையி…

BGM

ஆண் : ஹே… வம்புல தும்புல வம்புல தும்புல மாட்டிக்காத…
வாயில வெத்தல வாயில வெத்தல போட்டுக்காத…
ஹே… வம்புல தும்புல தும்புல வம்புல மாட்டிக்காத…
ஹே… வாயில வெத்தல வாயில வெத்தல போட்டுக்காத…

ஆண் : ஹே… வானம் விடிஞ்சிருச்சி காசுடா மோளத்த மாமே…
ஆஹா மாமே… ஆஹா மாமே… மாமே…
ஆஹா மாமே… மாமே… மாமே…

BGM


Notes : Vambula Thumbula Song Lyrics in Tamil. This Song from Sarpatta Parambarai (2021). Song Lyrics penned by Kabilan. வம்புல தும்புல பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top