சுல்தான்

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
மதுரகவிதீபக் ப்ளூ, கோவிந்த் பிரசாத், யோகி சேகர்ரவி பஸ்ரூர்கே.ஜி.எஃப் : சேப்ட்டர் 2

Sulthana Song Lyrics in Tamil


குழு (ஆண்கள்) : ரண ரண ரண ரண தீரா…
இடி கொட்டும் ஆக்ரோஷ சூரா…
ரண ரண ரண ரண தீரா…
நர நரம்பு தெறிதெறிக்கும் தீரா…

குழு (ஆண்கள்) : ரண ரண ரண ரண தீரா…
கொடி நாட்டும் கம்பீர சூரா…
ரண ரண ரண ரண தீரா…
திசை எட்டும் முட்டும் படை தீரா…

குழு (ஆண்கள்) : கருஞ்சாம்பல் கக்கி ரண கண்கள் வீசும்…
சின வெப்ப வேங்கையே…
கரம் வீசி தாக்கி சிர வேட்டையாடும்…
நர யுத்த ஆழியே…

குழு (ஆண்கள்) : தரணி எரியுது தகதகவெனவே…
மழையாய் வந்தாய் முகில் வீரா…
அடிமைகள் நெஞ்சில் அண்டி கிடக்குற…
அச்சம் தீர்த்தாய் அதிகாரா…

BGM

குழு (ஆண்கள்) : தீரா தீரா தீரா தீரா சூர சுல்தானா…
தீரா தீரா தீரா தீரா சூர சுல்தானா…
தீரா தீரா தீரா தீரா சூர சுல்தானா…
தீரா தீரா தீரா தீரா சூர சுல்தானா…

BGM

குழு (ஆண்கள்) : படபடக்கும் ரண போர்க்களனே…
நடல சுடல வனத்தானே…

BGM

குழு (ஆண்கள்) : சடசடக்கும் ஜக பிரளயனே…
கடிய கொடிய சினத்தானே…

BGM

குழு (ஆண்கள்) : யுத்த களத்தில் ஏறி கத்தி பொறி வீசி…
ரத்த களரியிலே நித்தம் இளைப்பாறி…
மொத்த வஞ்சகரை கொத்தி கொடலுருவி…
சத்தம் போக்கும் ஒரு சுத்தமானுடனே…

குழு (ஆண்கள்) : கவ்வி விடும் கட்டு வீரியனே…
கடாரனை கொண்டான் நீயே…
ஜகம் அதிர வெல்லும் ரௌத்திரனே…
குறி வச்சி குதறிவிடுவாயே…

குழு (ஆண்கள்) : தரணி எரியுது தகதகவெனவே…
மழையாய் வந்தாய் முகில் வீரா…
அடிமைகள் நெஞ்சில் அண்டி கிடக்குற…
அச்சம் தீர்த்தாய் அதிகாரா…

BGM

குழு (ஆண்கள்) : ஜெய் ஜெய் ஜெய்…
ஜெய் ஜெய் ஜெய்…

குழு (ஆண்கள்) : ரண ரண ரண ரண தீரா…
இடி கொட்டும் ஆக்ரோஷ சூரா…
ரண ரண ரண ரண தீரா…
நர நரம்பு தெறிதெறிக்கும் தீரா…

குழு (ஆண்கள்) : ரண ரண ரண ரண தீரா…
கொடி நாட்டும் கம்பீர சூரா…
ரண ரண ரண ரண தீரா…
திசை எட்டும் முட்டும் படை தீரா…

குழு (ஆண்கள்) : கருஞ்சாம்பல் கக்கி ரண கண்கள் வீசும்…
சின வெப்ப வேங்கையே…
கரம் வீசி தாக்கி சிர வேட்டையாடும்…
நர யுத்த ஆழியே…

குழு (ஆண்கள்) : தரணி எரியுது தகதகவெனவே…
மழையாய் வந்தாய் முகில் வீரா…
அடிமைகள் நெஞ்சில் அண்டி கிடக்குற…
அச்சம் தீர்த்தாய் அதிகாரா…

குழு (ஆண்கள்) : தீரா தீரா தீரா தீரா சூர சுல்தானா…
தீரா தீரா தீரா தீரா சூர சுல்தானா…
தீரா தீரா தீரா தீரா சூர சுல்தானா…
தீரா தீரா தீரா தீரா சூர சுல்தானா…

BGM


Notes : Sulthana Song Lyrics in Tamil. This Song from KGF Chapter 2 (2022). Song Lyrics penned by Madhurakavi. சுல்தான் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top