நல்ல பேரை

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வாலிடி.எம்.சௌந்தரராஜன்எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன்நம் நாடு

Nalla Perai Song Lyrics in Tamil


ஆண் : நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே…
நம் நாடு என்னும் தோட்டத்திலே நாளை மலரும் முல்லைகளே…
நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே…
நம் நாடு என்னும் தோட்டத்திலே நாளை மலரும் முல்லைகளே…

ஆண் : நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே…

BGM

ஆண் : பாலூட்டும் அன்னை அவள் நடமாடும் தெய்வம்…
அறிவூட்டும் தந்தை நல் வழி காட்டும் தலைவன்…
பாலூட்டும் அன்னை அவள் நடமாடும் தெய்வம்…
அறிவூட்டும் தந்தை நல் வழி காட்டும் தலைவன்…

ஆண் : துணையாகக் கொண்டு நீ நடை போடு இன்று…

BGM

ஆண் : துணையாகக் கொண்டு நீ நடை போடு இன்று…
உருவாகும் நல்ல எதிர்காலம் ஒன்று…
உருவாகும் நல்ல எதிர்காலம் ஒன்று…

ஆண் : நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே…
நம் நாடு என்னும் தோட்டத்திலே நாளை மலரும் முல்லைகளே…

ஆண் : நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே…

BGM

ஆண் : கிளி போலப் பேசு…
இளங்குயில் போலப் பாடு…
மலர் போலச் சிரித்து நீ குறள் போல வாழு…

BGM

ஆண் : மனதோடு கோபம் நீ வளர்த்தாலும் பாவம்…
மெய்யான அன்பே தெய்வீகமாகும்…
மெய்யான அன்பே தெய்வீகமாகும்…

ஆண் : நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே…

BGM

ஆண் : விழி போல எண்ணி நம் மொழி காக்க வேண்டும்…
குழு : விழி போல எண்ணி நம் மொழி காக்க வேண்டும்…

ஆண் : தவறான பேர்க்கு நேர் வழி காட்ட வேண்டும்…
குழு : தவறான பேர்க்கு நேர் வழி காட்ட வேண்டும்…

ஆண் : ஜன நாயகத்தில் நாம் எல்லோரும் மன்னர்…
குழு : ஜன நாயகத்தில் நாம் எல்லோரும் மன்னர்…

ஆண் : தென்னாட்டு காந்தி அந்நாளில் சொன்னார்…
குழு : தென்னாட்டு காந்தி அந்நாளில் சொன்னார்…

ஆண் : நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே…
நம் நாடு என்னும் தோட்டத்திலே நாளைமலரும் முல்லைகளே…

ஆண் : நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே…

BGM


Notes : Nalla Perai Song Lyrics in Tamil. This Song from Nam Naadu (1969). Song Lyrics penned by Vaali. நல்ல பேரை பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top