மெல்லினமே மெல்லினமே

பாடலாசிரியர்பாடகர்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துஹாிஷ் ராகவேந்திராமணி சா்மாஷாஜகான்

Melliname Melliname Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : மெல்லினமே மெல்லினமே…
நெஞ்சில் மெல்லிய காதல் பூக்கும்…
என் காதல் ஒன்றே மிக உயா்ந்ததடி…
அதை வானம் அண்ணாந்து பாா்க்கும்…

BGM

ஆண் : மெல்லினமே மெல்லினமே…
நெஞ்சில் மெல்லிய காதல் பூக்கும்…
என் காதல் ஒன்றே மிக உயா்ந்ததடி…
அதை வானம் அண்ணாந்து பாா்க்கும்…

ஆண் : நான் தூரத் தொியும் வானம்…
நீ துப்பட்டாவில் இழுத்தாய்…
என் இருவத்தைந்து வயதை…
ஒரு நொடிக்குள் எப்படி அடைத்தாய்…
ஓ ஹோ… ஹே ஹே…

ஆண் : மெல்லினமே மெல்லினமே…
நெஞ்சில் மெல்லிய காதல் பூக்கும்…
என் காதல் ஒன்றே மிக உயா்ந்ததடி…
அதை வானம் அண்ணாந்து பாா்க்கும்…

BGM

ஆண் : வீசிப்போன புயலில்…
என் வோ்கள் சாயவில்லை…
ஒரு பட்டாம் பூச்சி மோத…
அது பட்டென்று சாய்ந்ததடி…

ஆண் : எந்தன் காதல் சொல்ல…
என் இதயம் கையில் வைத்தேன்…
நீ தாண்டிப்போன போது…
அது தரையில் விழுந்ததடி…

ஆண் : மண்ணிலே செம்மண்ணிலே…
என் இதயம் துள்ளுதடி…
ஒவ்வொரு துடிப்பிலும்…
உன் பெயா் சொல்லுதடி…
கனவுப் பூவே வருக…
உன் கையால் இதயம் தொடுக…
எந்தன் இதயம் கொண்டு…
நீ உந்தன் இதயம் தருக…
ஓ ஹோ…. ஹே ஹே…

ஆண் : மெல்லினமே மெல்லினமே…
நெஞ்சில் மெல்லிய காதல் பூக்கும்…
என் காதல் ஒன்றே மிக உயா்ந்ததடி…
அதை வானம் அண்ணாந்து பாா்க்கும்…

BGM

ஆண் : மண்ணைச் சேரும் முன்னே…
அடி மழைக்கு லட்சியம் இல்லை…
மண்ணைச் சோ்ந்த பின்னே…
அதன் சேவை தொடங்குமடி…
உன்னைக் காணும் முன்னே…
என் உலகம் தொடங்கவில்லை…
உன்னைக் கண்ட பின்னே…
என் உலகம் இயங்குதடி…

ஆண் : வானத்தில் ஏறியே…
மின்னல் பிடிக்கிறவன்…
பூக்களை பறிக்கவும்…
கைகள் நடுங்குகிறேன்..
பகவான் பேசுவதில்லை…
அட பக்தியும் குறைவதும் இல்லை…
காதலி பேசவுமில்லை…
என் காதல் குறைவதும் இல்லை…
ஓ ஹோ… ஹே ஹே…

ஆண் : மெல்லினமே மெல்லினமே…
நெஞ்சில் மெல்லிய காதல் பூக்கும்…
என் காதல் ஒன்றே மிக உயா்ந்ததடி…
அதை வானம் அண்ணாந்து பாா்க்கும்…

ஆண் : நான் தூரத் தொியும் வானம்…
நீ துப்பட்டாவில் இழுத்தாய்…
என் இருவத்தைந்து வயதை…
ஒரு நொடிக்குள் எப்படி அடைத்தாய்….
ஓ ஹோ ஹே ஹே…
ஓ ஹோ…. ஹ்ம்ம் ஹ்ம்ம்….


Notes : Melliname Melliname Song Lyrics in Tamil. This Song from Shahjahan (2001). Song Lyrics penned by Vairamuthu. மெல்லினமே மெல்லினமே பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top