ஆத்தி என நீ

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
யுகபாரதிவிஷால் டட்லணி & அனிருத் ரவிசந்தர்அனிருத் ரவிசந்தர்கத்தி

Aathi Yena Nee Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : ஆத்தி என நீ பாத்த உடனே…
காத்தில் வச்ச இறகானேன்…
காட்டு மரமா வளர்ந்த இவனும்…
ஏத்தி வச்ச மெழுகானேன்…

ஆண் : கோர புல்ல ஓர் நொடியில்…
வானவில்ல திரிச்சாயே…
பாற கல்லு மறு நொடியில்…
ஈர மண்ணா கொழிச்சாயே…

ஆண் : ஊரு அழகி உலக அழகி…
யாரும் இல்ல உன போல…
வாடி நெருங்கி பாப்போம் பழகி…

குழு (ஆண்கள்) : உன் அழகில் என் இதயம்…
தன் நிலையை மறந்து மறந்து…
கொஞ்சிடவும் கெஞ்சிடவும்…
மருகுதே உருகுதே…

குழு (ஆண்கள்) : உன் வழியில் என் பயணம்…
வந்தடைய நடந்து நடந்து…
அஞ்சிடவும் மிஞ்சிடவும்…
சிதறுதே பதறுதே…

குழு (ஆண்கள்) : உன் அழகில் என் இதயம்…
தன் நிலையை மறந்து மறந்து…
கொஞ்சிடவும் கெஞ்சிடவும்…
மருகுதே உருகுதே…

குழு (ஆண்கள்) : உன் வழியில் என் பயணம்…
வந்தடைய நடந்து நடந்து…
அஞ்சிடவும் மிஞ்சிடவும்…
சிதறுதே பதறுதே…

குழு (ஆண்கள்) : உன் அழகில் என் இதயம்…
தன் நிலையை மறந்து மறந்து…
கொஞ்சிடவும் கெஞ்சிடவும்…
மருகுதே உருகுதே…

குழு (ஆண்கள்) : உன் வழியில் என் பயணம்…
வந்தடைய நடந்து நடந்து…
அஞ்சிடவும் மிஞ்சிடவும்…
சிதறுதே பதறுதே…

BGM

ஆண் : சாமி சிலை போலே பிறந்து…
பூமியிலே நடந்தாயே…
தூசி என கண்ணில் விழுந்து…
ஆருயிரில் கலந்தாயே…

ஆண் : கால் மொளச்ச ரங்கோலியா…
நீ நடந்து வாரே புள்ள…
கல்லு பட்ட கண்ணாடியா…
நான் உடைஞ்சு போறேன் உள்ள…

ஆண் : ஜாடையில தேவதையா…
மிஞ்சிடுற அழகாக…
பார்வையில வாசனைய…
தூவிடுற வசமாக…

ஆண் : ஊரு அழகி உலக அழகி…
யாரும் இல்ல உன போல…
வாடி நெருங்கி பாப்போம் பழகி…

BGM

ஆண் : ஆத்தி என நீ பாத்த உடனே…
காத்தில் வச்ச இறகானேன்…
காட்டு மரமா வளர்ந்த இவனும்…
ஏத்தி வச்ச மெழுகானேன்…

குழு (ஆண்கள்) : உன் அழகில் என் இதயம்…
உன் அழகில் என் இதயம்…
உன் அழகில் என் இதயம்…
உன் அழகில் என் இதயம்…

குழு (ஆண்கள்) : உன் அழகில் என் இதயம்…
தன் நிலையை மறந்து மறந்து…
கொஞ்சிடவும் கெஞ்சிடவும்…
மருகுதே உருகுதே…

குழு (ஆண்கள்) : உன் வழியில் என் பயணம்…
வந்தடைய நடந்து நடந்து…
அஞ்சிடவும் மிஞ்சிடவும்…
சிதறுதே பதறுதே…

குழு (ஆண்கள்) : உன் அழகில் என் இதயம்…
தன் நிலையை மறந்து மறந்து…
கொஞ்சிடவும் கெஞ்சிடவும்…
மருகுதே உருகுதே…

குழு (ஆண்கள்) : உன் வழியில் என் பயணம்…
வந்தடைய நடந்து நடந்து…
அஞ்சிடவும் மிஞ்சிடவும்…
சிதறுதே பதறுதே…

குழு (ஆண்கள்) : உன் அழகில் என் இதயம்…
தன் நிலையை மறந்து மறந்து…
கொஞ்சிடவும் கெஞ்சிடவும்…
மருகுதே உருகுதே…

குழு (ஆண்கள்) : உன் வழியில் என் பயணம்…
வந்தடைய நடந்து நடந்து…
அஞ்சிடவும் மிஞ்சிடவும்…
சிதறுதே பதறுதே…

BGM


Notes : Aathi Yena Nee Song Lyrics in Tamil. This Song from Kaththi (2014). Song Lyrics penned by Yugabharathi. ஆத்தி என நீ பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top