Tag: Sivakarthikeyan Hits

Sivakarthikeyan Hits

பே கண்ணால

பே கண்ணால திட்டிடாதே… ஏன்னா பே பழசெல்லாம் பறந்து போயே போயாச்சே… பே அந்த சிரிப்ப நிறுத்திடாதே… ஏன்னா பே இனி அதுதான் மாய வேலனு ஆயாச்சே…

ஜலபுல ஜங்கு

ஹேய் ஜலபுல ஜங்கு… டேய் டம டும டங்கு… தக் லைப்ல கிங்கு… டான் செட்டிங்கு…

சோ பேபி

அவள் முகம் பார்த்து… நான் இன்று தடுமாறினேன்… நிழல் தொட வேர்த்து… உயிர் கொண்ட சிலை ஆகிறேன்…