Tag: ரிட்டா தியாகராஜன்

யாயும் ஞாயும்

யாயும் ஞாயும்… யா… ராகியரோ… எந்தையும் நுந்தையும்… எம்முறைக் கேளிர்… செம்புலப் பெயல் நீர் போல்… அன்புடை… நெஞ்சம்தாம் கலந்தனவே… கலந்தனவே…