பா. விஜய்

Latcham Calorie Song Lyrics in Tamil

லட்சம் கலோாி

லட்சம் கலோாி ஒற்றை முத்தத்தில்…
இதழ் ஒட்டும் சத்தத்தில் செல்லில் பரவுதே…
கோடி வினாடிகள் எந்தன் நெஞ்சத்தில்…
உன்னை கொஞ்சும் கனத்தில் நாடி துடிக்குதே…

Aga Naga Song Lyrics in Tamil

அக நக

அக நக நக சிரிப்புகள் அழகா…
திகு தக தக நிலவுகள் அழகா…
வெரி வெரி வெரி சமத்துகள் அழகா…
கொழு கொழுப்புகள் அழகா…

Scroll to Top