Tag: ஜிப்ரான்

கட்டிக்கோடா

கட்டிக்கோடா என்ன கட்டிக்கோடா… சட்ட பையில் பொத்தி வச்சுக்கோடா… ஒத்த வார்த்த மொத்த வாழ்க்க… உனக்காக நான் வாழ்வேனே…

அலை அலை

அலை அலை அலை அலையென உன்னை கண்டேன்… கரை கரை கடற்கரை என காதல் கொண்டேன்… தொலை தொலை தொலை தொலைவினில் நெஞ்சம் வைத்தேன்…

தீராநதி

தீராநதி தீராநதி… தேடல்களோ தீராதினி… இறங்கியே வருகுது என் வாசல் வழி… நனைவதோ நகர்வதோ வாழ்வின் விதி…