சுவர்ணலதா

Kummi Adi Song Lyrics in Tamil

கும்மி அடி

அவளுக்கென்ன அம்பாசமுத்தி…
அய்யர் ஹோட்டலு ஹல்வா மாதிரி…
தாளம்பூவென தள தளவென வந்தா வந்தா பாரு…
கும்மி அடி கும்மி அடி கும்மி அடி… ஓஹோ…
கொத்து வாழ சத்தம் போட கும்மி அடி…

Usilampatti Penkutti Song Lyrics in Tamil

உசிலம்பட்டி பெண்குட்டி

உசிலம்பட்டி பெண்குட்டி முத்து பேச்சு…
உன் ஒசரம் பாத்து என் கழுத்து சுளுக்கி போச்சு…
கூட மேல கூட வச்சு…
குச்சனூரு போறவளே…
மெதுவாக செல்லேன்டி…

Scroll to Top