சித் ஶ்ரீராம்

Raajali Song Lyrics in Tamil

ராஜாளி

ராஜாளி நீ காலி…
இன்னிக்கு எங்களுக்கு தீபாளி…
ஹே… ராஜாளி செம ஜாலி…
நரகத்துக்கு நீ விருந்தாளி…

Scroll to Top