சாம் சி.எஸ்

டும்மலங்கி

டும்மலங்கி டும் டும் டும் கம் டு மீ பேபி…
டும்மலங்கி டும் டும் டும் லவ் பண்ணு பேபி…
டும்மலங்கி டும் டும் டும் கம் டு மீ பேபி…
டும்மலங்கி டும் டும் டும் லவ் பண்ணு பேபி…

அய்யோ ஹைய்யோ

அய்யோ ஹைய்யோ ஹைய்யா ஏத்துதடா…
ஆஹா சொர்க்கம் சொர்க்கம்…
ரொம்ப சில்லானா பேபி…
ஆட்டம் பாட்டந்தான் ஹாபி…
என்ன வந்தாலும் ஹேப்பி…
எல்லா நாளுமே நான் ஃப்ரி…

Scroll to Top