ஏ.ஆர்.ரகுமான்

வீரபாண்டி கோட்டையிலே

வீரபாண்டி கோட்டையிலே…
மின்னல் அடிக்கும் வேளையிலே…
ஊரும் ஆறும் தூங்கும் போது…
பூவும் நிலவும் சாயும் போது…
கொலுசு சத்தம் மனசை திருடியதே…

Scroll to Top