குங்குமம் மஞ்சளுக்கு

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வாலிகே.ஜே. யேசுதாஸ் & எஸ். ஜானகிஇளையராஜாஎங்க முதலாளி

Kungumam Manjalukku Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : குங்குமம் மஞ்சளுக்கு இன்றுதான் நல்ல நாள்…
மங்கல மங்கை மணம் கொண்ட நாள் நல்ல நாள்…
குங்குமம் மஞ்சளுக்கு இன்றுதான் நல்ல நாள்…
மங்கல மங்கை மணம் கொண்ட நாள் நல்ல நாள்…

ஆண் : என் வாழ்வில் தீபம் தந்த பேரழகே…
என் மார்பில் சாய வந்த பூங்கொடியே…
எந்நாளும் இன்பம் ஒரு கோடி…

ஆண் : குங்குமம் மஞ்சளுக்கு இன்றுதான் நல்ல நாள்…
மங்கல மங்கை இங்கு வந்த நாள் நல்ல நாள்…

பெண் : என் வாழ்வில் தீபம் தந்த பேரழகே…
என் மார்பில் சேர வந்த மன்னவரே…
எந்நாளும் இன்பம் ஒரு கோடி…

ஆண் : குங்குமம் மஞ்சளுக்கு இன்றுதான் நல்ல நாள்…
மங்கல மங்கை இங்கு வந்த நாள் நல்ல நாள்…

BGM

ஆண் : பூமேனி ஜாடை சொல்லும் கோலம் என்ன…
பூந்தென்றல் ஆடி வரும் ஜாலம் என்ன…

பெண் : ஆசைக்கு நாணம் இல்லை தேடி வந்தேன்…
பூஜைக்கு பாலும் பழம் கொண்டு வந்தேன்…

ஆண் : மஞ்சத்தில் உன்னை வைத்து…
சொர்க்கத்தை நான் வடிப்பேன்…

பெண் : நெஞ்சத்தில் உன்னை வைத்து…
இன்பத்தை நான் படிப்பேன்…

ஆண் : ராத்திரி நேரம் வந்தால் சுகமே சுகமே…
பெண் : பூத்தது மொட்டு ஒன்று சுகமே சுகமே…

ஆண் : எந்நாளும் இன்பம் ஒரு கோடி…

பெண் : குங்குமம் மஞ்சளுக்கு இன்றுதான் நல்ல நாள்…
மங்கல மங்கை மணம் கொண்ட நாள் நல்ல நாள்…

ஆண் : என் வாழ்வில் தீபம் தந்த பேரழகே…
என் மார்பில் சாய வந்த பூங்கொடியே…
எந்நாளும் இன்பம் ஒரு கோடி…

பெண் : குங்குமம் மஞ்சளுக்கு இன்றுதான் நல்ல நாள்…
மங்கல மங்கை மணம் கொண்ட நாள் நல்ல நாள்…

BGM

பெண் : மார்கழி மாதத்தில் நான் ஆளானேன்…
மாமனைத் தேடி தேடி நூலானேன்…

ஆண் : நூலை நான் மாலை ஆக்கி சூடட்டுமா…
சூடாக முத்தக் கலை கூறடுமா…

பெண் : கூறான பார்வை என்ன…
வேலாக குத்துதய்யா…

ஆண் : வேலான விழிகள் என் மேல்…
பாயாமல் பாயுதம்மா…

பெண் : பாய்கின்ற பாதை எங்கும் சுகமே சுகமே…
ஆண் : பார்க்கின்ற பக்கம் எல்லாம் சுகமே சுகமே…

பெண் : எந்நாளும் இன்பம் ஒரு கோடி…

ஆண் : குங்குமம் மஞ்சளுக்கு இன்றுதான் நல்ல நாள்…
மங்கல மங்கை இங்கு வந்த நாள் நல்ல நாள்…

பெண் : என் வாழ்வில் தீபம் தந்த பேரழகே…
என் மார்பில் சேர வந்த மன்னவரே…
எந்நாளும் இன்பம் ஒரு கோடி…

ஆண் : குங்குமம் மஞ்சளுக்கு இன்றுதான் நல்ல நாள்…
மங்கல மங்கை இங்கு வந்த நாள் நல்ல நாள்…

பெண் : குங்குமம் மஞ்சளுக்கு இன்றுதான் நல்ல நாள்…
மங்கல மங்கை மணம் கொண்ட நாள் நல்ல நாள்…


Notes : Kungumam Manjalukku Song Lyrics in Tamil. This Song from Enga Muthalali (1993). Song Lyrics penned by Vaali. குங்குமம் மஞ்சளுக்கு பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top