களத்தில் சந்திப்போம்

களத்தில் சந்திப்போம்

friendship-paattu-song-lyrics

ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாட்டு

விளையாட போகும்போது எதிரும் புதிரும் நிப்போமே…
வெளியேறி வந்தால் தோளில் கைகள் சேர்த்து செல்வோமே…
யாருக்கு வெற்றினாலும் ஜோரா ஆடி தீப்போமே…
கெத்தா இருப்போமே…

Scroll to Top