அண்ணாத்த

annaatthe-annaatthe-song-lyrics

அண்ணாத்த அண்ணாத்த

காந்தம் கணக்கா கண்ணப்பாரு கண்ணப்பாரு…
ஆளே மிடுக்கா அண்ணன் பாரு அண்ணன் பாரு…
ஊரு பூரா தாறு மாறா விசிலு பறக்க…
ஆற வாரத்தோட சத்தம் தெறிக்க தெறிக்க…

Scroll to Top