Category: துப்பாக்கி

துப்பாக்கி

கூகுள் கூகுள்

கூகுள் கூகுள் பண்ணி பாத்தேன் உலகத்தில… இவன் போல ஒரு கிறுக்கனும் பொறந்ததில்ல… யாஹூ யாஹூ பண்ணி பாத்தும் இவன போல… எந்தக் கிரகத்திலும் இன்னொருத்தன் கிடைக்கவில்ல…

போய் வரவா

மெல்ல விடைகொடு விடைகொடு மனமே… இந்த நினைவுகள் நினைவுகள் கனமே… தாய் மண்ணே செல்கின்றோம்… தூரம் தூரம்…