துப்பாக்கி

துப்பாக்கி

kutti-puli-kootam-song-lyrics

குட்டி புலி கூட்டம்

குட்டி புலி கூட்டம்…
வெட்ட வெளியாட்டம்…
பல்லே பல்லே பாட்டு போட்டோம்…
சுத்தி மேக மூட்டம்…
லீவு விட்டா ஓட்டம்…
சாலை எங்கும் சேலைத் தோட்டம்…

alaikaa-laikka-song-lyrics

அலைக்கா லைக்கா

அலைக்கா லைக்கா ஆப்பிளின் மேக்கா…
கன்னங்கள் ரெண்டும் ஸ்ட்ராபெர்ரி கேக்கா…
அலைக்கா லைக்கா ஆப்பிளின் மேக்கா…
கன்னங்கள் ரெண்டும் ஸ்ட்ராபெர்ரி கேக்கா…

google-google-song-lyrics

கூகுள் கூகுள்

கூகுள் கூகுள் பண்ணி பாத்தேன் உலகத்தில…
இவன் போல ஒரு கிறுக்கனும் பொறந்ததில்ல…
யாஹூ யாஹூ பண்ணி பாத்தும் இவன போல…
எந்தக் கிரகத்திலும் இன்னொருத்தன் கிடைக்கவில்ல…

Scroll to Top