புதிய முகம்

netru-illadha-matram-song-lyrics

நேற்று இல்லாத மாற்றம்

நேற்று இல்லாத மாற்றம் என்னது…
காற்று என் காதில் ஏதோ சொன்னது…
இதுதான் காதல் என்பதா…
இளமை பொங்கி விட்டதா…
இதயம் சிந்தி விட்டதா…
சொல் மனமே…

Scroll to Top