அவள் ஒரு தொடர்கதை

Kadavul Amaithu Vaitha Song Lyrics in Tamil

கடவுள் அமைத்து வைத்த

கடவுள் அமைத்து வைத்த மேடை…
இணைக்கும் கல்யாண மாலை…
இன்னார்க்கு இன்னாரென்று…
எழுதி வைத்தானே தேவன் அன்று…
இன்னார்க்கு இன்னாரென்று…
எழுதி வைத்தானே தேவன் அன்று…

கடவுள் அமைத்து வைத்த Read More »

Scroll to Top